Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 350866-2021

12/07/2021    S132

Poland-Ruda Śląska: Medical consumables

2021/S 132-350866

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 113-296340)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wincentego Lipa 2
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-703
Country: Poland
Contact person: Jolanta Wojciuch
E-mail: zampub@szpitalruda.pl
Telephone: +48 327795907
Fax: +48 327795917
Internet address(es):
Main address: https://bip2.szpitalruda.pl/2-pn-21

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych

Reference number: 2/PN/21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ/umowy.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 61 części (pakietów).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 113-296340

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

3. Dot. sekcji IV.2.6 – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa 16.10.2021.

Read:

3. Dot. sekcji IV.2.6 – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa 25.10.2021.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 19/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 28/07/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 19/07/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/07/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: