A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 350913-2015

Normál nézet megjelenítése

07/10/2015    S194

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2015/S 194-350913

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22714
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1–3.
Város: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Szondy Szilvia
E-mail: office@haladas.eu
Telefon: +36 94900138
Fax: +36 94520329

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Közbeszerzési Osztály
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: Dudás Györgyné
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Telefon: +36 14714291
Fax: +36 14714290

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Közbeszerzési Osztály; Személyesen vagy futár útján: Hermina út 49., I. em. 116. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: Dudás Györgyné
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Telefon: +36 14714291
Fax: +36 14714290

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Közbeszerzési Osztály; Személyesen vagy futár útján: Hermina út 49., I. em. 116. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: Dudás Györgyné
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Telefon: +36 14714291
Fax: +36 14714290

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: gazdasági társaság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: lakó és nem lakóépület építése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében.”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Kivitelezés tekintetében: H-9700 Szombathely, Rohonci út 3., Hrsz. 3643/1., 3645., 3606., 3518/2., 3643/2. helyrajzi szám.
Tervezés tekintetében: H-9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.

NUTS-kód HU232 Somogy

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében. A szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák, 45212224 Stadion építése, 45212225 Sportcsarnok építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok, mint komplex sportlétesítmény teljes körű kivitelezési munkálatai elvégzése és a kivitelezéshez szükséges részletes kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése. Amennyiben a kiviteli tervek a rendelkezésre álló építési engedély módosítását teszik szükségessé, úgy módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek (beleértve az ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is) beszerzése. A teljesítés egységes feladatként, vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
Főbb munkanemek és mennyiségek a következőek (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza):
— Labdarúgó stadion (8 656 fő ülőhely, 105 x 68 m pálya),
— Parkolók száma: 292 db,
— Multifunkcionális (birkózó, ökölvívó és konditerem, tornacsarnok, kézilabda pálya, súlyemelő terem, szertár és bemelegítő folyosó) sportcsarnok 50 x 60 m alapterületű fszt. + 2 szintes, a kézilabda pálya 458 fő befogadására alkalmas lelátóval rendelkezzen,
— Parkoló lemez, ami a VIP szintre érkezik (I. emelet),
— Múzeum Shop/Söröző,
— Alapozás: mélyített síkalapozás,
— A stadion célszerkezete PVC membránnal fedett szerkezet,
— A stadion lelátó előregyártott vasbeton szerkezet,
— Stadion részei: VIP és SKY boxok (I. és II. emeleten),
— Liftek száma: 4 db,
— A sportcsarnok előregyártott vasbeton szerkezetű, monolit részekkel, rácsos acéltartó födémszerkezettel előregyártott födémpalló,
— Sportparketta, sportvilágítás 1 400 Lux,
— Gépészet,
— vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés,
— szellőzés, hűtés-fűtés,
— pályafűtés,
— öntözés,
— tűzivíz rendszer,
— Erősáramú rendszerek,
— Gyengeáramú rendszerek,
— Talajvíz építés közben a Perint patak vízszintjétől függően előfordulhat.
Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlattételi dokumentáció részeként átadásra kerül.
A kiviteli terveket, valamint a megvalósulási tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni.
A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik.
A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete előírásainak.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlati felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.
A részletes szakági műszaki leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 18 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a teljesítés során megvalósítandó kivitelezési szakaszokhoz kíván kötbérterhes részteljesítési határidőket és ahhoz kapcsolódó szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (kötbéreket) rendelni.
Kötbérterhes határidők:
(i) szerkezetkész állapot pénzügyi és műszaki ütemtervben meghatározott időpontja;
(ii) 100 %-os műszaki készültség elérése: a szerződéskötéstől számított max. 18 hónap.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben – a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára – az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza:
a) Teljesítési biztosíték;
b) Jótállási biztosíték;
c) Előleg-visszafizetési biztosíték;
d) Késedelmi kötbér;
e) Hibás teljesítési (jótállási) kötbér;
f) Meghiúsulási kötbér.
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Ennek megfelelően Ajánlatkérő késedelmi kötbért határoz meg a szerződésben foglalt teljesítési – rész és véghatáridők késedelmes teljesítésére vonatkozóan, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít.
A késedelmi kötbér alapja a fentiekben hivatkozott részhatáridő esetében a tartalékkeret nélkül számított teljes, nettó szerződéses ellenérték.
A késedelmi kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,25 %-a/ nap (nulla egész huszonöt százalék naponta). A késedelmi kötbér összesített, maximális mértéke a tartalékkeret nélkül számított teljes, nettó szerződéses ellenérték 12 %-a (tizenkettő százalék).
A maximális késedelmi kötbér elérése esetén az Ajánlatkérőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes Ajánlattevő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős.
A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj (teljes nettó szerződéses ellenérték) 15 %-a (tizenöt százaléka).
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. § (6) bekezdésben foglaltakra.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
A kötbérekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (Teljesítési biztosíték):
A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérőnek, melyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint óvadékként az Ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; bank vagy biztosító által vállat garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet teljesíteni.
A teljesítési biztosíték határidőre (szerződés hatálybalépése) történő rendelkezésre bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bek. alapján.
Rendelkezésre bocsátás kezdete: a szerződés hatályba lépése.
Rendelkezésre bocsátás vége: A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig kell érvényben lennie.
Ha és amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Ajánlatkérő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Hibás teljesítésére kikötött igények biztosítéka (Jólteljesítési/Jótállási):
A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-nak megfelelő összegű Jólteljesítési Biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérőnek, melyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; bank vagy biztosító által vállat garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.
A biztosíték határidőre (teljesítés időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Rendelkezésre bocsátás kezdete: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja.
Rendelkezésre bocsátás vége: a jótállási kötelezettség lejártának napjáig kell érvényben lennie.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő előleget igényel, arra akkor jogosult, ha az előleggel azonos mértékű biztosítékot nyújt. Mértéke tehát az előleg teljes összegével megegyezik. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes visszafizetéséig, illetőleg elszámolásáig rendelkezésre kell állnia. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha nyertes ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Amennyiben Ajánlattevő/nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékát jelentő biztosítékot, illetve az előleg-visszafizetési biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével/átutalásával kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000129-17680004 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni.
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.
A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 130. § (3), (5) és (6) bekezdéseit és 131. § szakaszát, a 306/2011 Kormányrendelet 12- 14. § szakaszait, az az Art. 36/A §-ban meghatározott rendelkezéseket, valamint a szerződésben részletesen meghatározottakat.
A teljesítés igazolására a Kbt. 130.§ (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.
Az árat egyösszegű átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.
Az ajánlattétel, az elszámolás a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A nyertes ajánlattevő maximum a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-nak megfelelő összegű előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az alábbiak szerint tudja biztosítani:
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésében meghatározott előleg mértéken felül biztosít előleget a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg igénybevételének feltétele az igénybe venni kívánt előleg mértékével azonos mértékű, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Nyertes ajánlattevő – választása szerint – teljesítheti az igényelt előleg összegével megegyező összegű, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában említett biztosítékok bármelyikének rendelkezésre bocsátásával. Az előleg kifizetésének a feltétele a biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti határidőben történik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek. Az előleget az Ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt, az eredeti példányban benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül (jogvesztő határidő) kell benyújtani.
Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában kerül elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához (készültségéhez) igazodóan, minden esetben az Ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, havonta utólag egy darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
Részszámlák:
Részszámla havonta a műszaki előrehaladás arányában utólag, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően nyújtható be.
Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál, de nem lehet magasabb a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított értékének 90 százalékánál. A teljesítéskor felhasznált tartalékkeret összege csak a végszámlában számolható el. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Végszámla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, szerződésszerű teljesítését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása és a megvalósulási tervdokumentáció átadása után van lehetőség a birtokbaadást követően.
Ajánlatkérő – a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján, összhangban a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-ban és a vállalkozási szerződésben foglaltakkal – a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (nettó vállalkozási díj) 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel a dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nyilatkozik arról, hogy a 312/2012. (XI. 8.) – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Kormány. rendelet alapján a stadion kivitelezése építési engedélyezési eljárás köteles, amelynek megfelelően az általános forgalmi adót az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatás igénybevevője fizeti. Nyertes ajánlattevő a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (7) bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, továbbá a számla az ÁFA tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő önálló és közös ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevőnek) rendelkeznie kell építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó, elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal. A szerződés teljesítése során ezen rendszereknek megfelelően kell eljárni, a rendszereket fenntartani.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek vagy EMAS rendszernek megfelelően kell eljárni, a rendszert fenntartani.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
— Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
— Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2–8. és 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
— Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
— Az ajánlattevőnek választása szerint:
a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, vagy
b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett – valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban, és kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Irányadó „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.).
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.).
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) pontja alapján csatolja az ajánlathoz a felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, ugyanakkor ajánlattevő köteles nyilatkozni az azt tartalmazó elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségéről. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény kivitelezési és tervezési tevékenység) származó árbevételéről szóló nyilatkozatával jogosult igazolni (310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése).
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése, valamint a 14. § (4a) és (5) bekezdése.
P2) A 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 14. § (1) bekezdés c) alpontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő üzleti évből a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény kivitelezési és tervezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14 § (3) bekezdése, valamint a 14. § (4a) és (5) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)–(5) bekezdései, a (6) bekezdés a) és c) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint elegendő egyszerű másolati formában benyújtani az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
P1)1. saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) eredménye az utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, valamint amennyiben a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény kivitelezési és tervezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 milliárd Ft-ot.
P1)2. Az utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában ajánlatkérő a beszámoló és a cégkivonat alapján megállapítja, hogy egymást követő két lezárt üzleti évben az ajánlattevő vagy jogelődje saját tőkéje nem érte el a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkét, a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodtak, és e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság nem határozta el átalakulását vagy egyesülését (Ptk. 3:133. § (2)), valamint amennyiben a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény kivitelezési és tervezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
P1)3. A felhívás feladását megelőző utolsó két lezárt üzlet év bármelyikében:
— a saját tőkéje nem éri el a 1500 000 000 HUF;
— a tőkeerősségi mutatója (saját tőke/mérleg főösszeg) kisebb, mint 0,1;
— a Likviditás I = (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0;
— a Likviditás II = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0;
— a Likviditás III = forgóeszközök/összes kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő üzleti évben:
— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 8 000 000 000 HUF-ot,
— a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele – az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő üzleti évben összesen nem érte el a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő, ha közülük csak egy felel meg. A P1)1.–P1)3. alkalmassági minimumkövetelményeken belül minden alszempontnak a közös ajánlattevők közül ugyanazon ajánlattevőnek kell megfelelnie.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb, kiviteli tervdokumentáció készítés, és kivitelezési és/vagy felújítási munka/munkák ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább az építési beruházást teljesítő gazdasági szereplő megnevezését, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidőt) és helyét, a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (ÉV/HÓ/NAP részletezettséggel), az ellenszolgáltatás nettó összegét, a saját teljesítés mértékét, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezést, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referencia igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben résztvevő ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bek).
Az ismertetést a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)–(5) bekezdései, a (6) bekezdés a) és b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt érő kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
A Kbt. 129. § (7) bek. alapján a konzorcium teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig – akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referencia/referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol(nak).
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, valamint a 17. § (1a) bekezdése.
M2) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
— a szakember neve,
— annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
— amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel – a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége,
— amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog,
— nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
— a szakemberek végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat,
— a szakember neve, címe, végzettsége,
— annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
— szakmai tapasztalat ismertetése (Év/Hónap megjelölésben),
— a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)–(5) bekezdései, a (6) bekezdés a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, valamint a 17. § (1a) bekezdése.
Irányadó a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1.
A) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 4 000 000 000 HUF ellenszolgáltatást igazoló, közhasználatú építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére, és kivitelezési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával és
B) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, nemzetközi minősítésű (akkreditált) legalább 6 000 fő befogadóképességű, VIP lelátót is magába foglaló sportlétesítmény kiviteli tervdokumentáció készítésére és kivitelezési és/vagy felújítási munkára vonatkozó befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával és
C) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 4 000 000 000 HUF ellenszolgáltatást igazoló, multifunkcionális sportlétesítmény kiviteli tervdokumentáció készítésére és kivitelezési és/vagy felújítási munkára vonatkozó befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával, mely az alábbi munkarészeket tartalmazza:
— legalább 5 000 férőhelyes,

— legalább 2 000 m2 játéktér kivitelezését,

— vasbeton szerkezetű létesítmény acélszerkezetű lefedése, melyben az előregyártott vasbeton szerkezet mennyisége legalább 2 500 m3, és az acélszerkezet legalább 600 tonna.

Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére az ajánlati felhívás feladását (felhívás VI.5.) pontja) megelőző 60 hónapban került sor.
Sportlétesítmény akkor minősül multifunkcionálisnak, amennyiben az nem csak egy, hanem több sportági tevékenység végzésére is alkalmas (pl. labdarúgás, kosárlabda, kézilabda stb).
Ajánlatkérő közhasználatú építmény alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott építményt érti.
Fenti pontokban előírt követelményeknek egy referenciával is meg lehet felelni:
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik:
M/2.1. – 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik magasépítési kivitelezési munkák irányításában szerzett legalább 5 éves tapasztalattal;
M/2.2. – 2 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik;
M/2.3. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik;
M/2.4. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik;
M/2.5. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és legalább 3 éves (36 hónapos), gyengeáramú rendszerek (pl.: gyengeáramú automatikus tűzjelző, hangosítási rendszer, informatikai rendszer, telefonközpont, GSM hálózat, videó megfigyelő rendszer, beléptető rendszer, jegykezelő rendszer, mérkőzéselemző rendszer) kivitelezése területén szerzett gyakorlattal rendelkezik;
M/2.6. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/2.7. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik;
M/2.8. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik;
M/2.9. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik;
M/2.10. – 1 fő szakember, aki Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/2.11. – 1 fő, minőségmenedzsment és/vagy minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik.;
M/2.12. – 1 fő, felsőfokú végzettségű szakember, aki sportlétesítmény építésében és/vagy rekonstrukciójában legalább 3 éves (36 hónapos) sporttechnológiai szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.13. – 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű, és a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel rendelkező munkavédelmi szakember, aki a munkavédelmi koordinációért felelős, és aki legalább 3 éves (36 hónapos) munkavédelmi területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember maximum két pozícióra (M2)1–M2)13) jelölhető.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó vállalkozói díj (HUF). Súlyszám 70

2. Projektterv szakmai kidolgozottsága részszemponton belül:. Súlyszám 30

3. 2.1. Munkamódszer terv szakmai kidolgozottsága. Súlyszám 10

4. 2.2. Munkaütemezés terv szakmai kidolgozottsága. Súlyszám 10

5. 2.3. Kockázatkezelés terv szakmai kidolgozottsága. Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
75-15-2497
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.11.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen veheti át. A dokumentáció árát (100 000 HUF + ÁFA) a Kbt. 52. § (2) bekezdés alapján kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a szerződéskötés időpontjáig bezárólag. Az átutalást a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára kell teljesíteni. Az átutalási megbízáson a jogcímet: „Dokumentáció ellenértéke – A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében” és a „75-15-2497” hivatkozást fel kell tüntetni.
Az átutalásról szóló igazolás:
— átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példánya,
— e-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolás.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.11.2015 - 14:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.11.2015 - 14:00

Hely:

BMSK. Zrt., 1146 Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, szervek képviselői lehetnek jelen.
Irányadó a Kbt. 62. § (1), (3)–(4), valamint (6)–(7) bekezdései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

2.) Az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 45. §-a alapján, melyet az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben (.pdf formátumban) vagy telefaxban kell megtenni. (Dudás Györgyné; e-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu; telefax: 471-4290) Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a dudas.gyorgyne@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.

3.) Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 116 sz. iroda címen. Az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából). Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint – „Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!” megjegyzést.
Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre cégjegyzésre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata ajánlattevőt terheli.
A postai úton továbbított ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejárta előtt megtörténik a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 116 sz. iroda címen. Az ajánlati felhívásban meghatározott helyen kívül (pl.: portaszolgálat, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell:
— tartalomjegyzéket;
— felolvasólapot cégszerűen aláírva;
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3), (5) bekezdésre vonatkozóan (Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia);
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira (nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatot) valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan;
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
— a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, iratokat;
— a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az ajánlattevő/ közös ajánlatevő, valamint a kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája másolatát;
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (adott esetben). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az ajánlathoz erre szóló nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a műszaki – szakmai ajánlata részeként:
— a projekttervet (2. bírálati részszempont);
— az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott formában, (az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést köteles ajánlattevő kitöltve ajánlatába becsatolni).
Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell továbbá:
— a pénzügyi- és műszaki ütemtervet, időütemezést (projekttervet) Gantt-diagramm formában;
— a térbeli organizációt.
5.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell az ajánlathoz (ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,).
6.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 124. § (4) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
7.) Az ajánlat összeállításának minden költsége ajánlattevőt terheli.
8.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. Ajánlatkérő az idegen nyelvű iratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani, apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tatalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
9.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (Kbt. 25. §). Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejű tartalmát a dokumentáció tartalmazza.
10.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. § (1) bekezdés).
11.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai és a végrehajtási rendeleteik szerint kell eljárni.
12.) Ajánlattevő az ajánlattétel során köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint a szerződéskötés feltétele, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek legalább 800 000 000 HUF értékű limittel és 200 000 000 HUF/káresemény kárkifizetési limit összegű, saját névre szóló építési „all risk” típusú biztosítással kell rendelkeznie. Amennyiben ajánlattevő az előírt biztosítással nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, és ezt nem igazolja, úgy ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, feltéve, hogy azt az írásbeli összegzésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
13.) A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakemberek szükségesek:
2 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;
2 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű építészeti tervezési jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti K (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű táj- és kertépítészeti tervezési jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű tartószerkezeti tervezési jogosultsággal rendelkező szakember.
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű építmények gépészeti tervezési szakterületére vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakember.
Amennyiben a megajánlott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy a szakember kamarai nyilvántartási számáról szóló nyilatkozatot. A kamarai nyilvántartási számot a szakember megadhatja az önéletrajzában is. A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
14.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 67 §-a szerint biztosítja. Amennyiben Ajánlattevő hiánypótlással az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő lehetővé teszi a további hiánypótlás benyújtását.
15.) Ajánlatkérő 20.10.2015-án, 11:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozási hely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.
16.) A Kormány szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási program megvalósítása érdekében a 462/2013. (XII.4.) Korm. rendeletben a Programmal kapcsolatos, a Korm. rendeletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
17.) A tartalékkeret felhasználásának módja a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján: A nettó vállalkozói díj 5 % mértékű tartalékkerete az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
18.) A dokumentáció átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:15–13:30 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:15-14:00 óra között (helyi idő szerint) a BMSK Zrt.,1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 116 sz. iroda címen. A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést.
Az ajánlati dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, továbbá teljes terjedelmében elektronikus adathordozón (a papír alapú dokumentáció .doc formátumban, a műszaki dokumentáció .pdf formátumban, az árazatlan költségvetés .xls formátumban) kerül átadásra. Az ajánlatadás során a papír alapon átadott dokumentáció, valamint az elektronikusan .pdf formátumban átadott műszaki dokumentáció az irányadó. A szakmai ajánlat részét képező tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
19.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
20.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 20 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívás IV.3.4.) pontjában meghatározott időpontig (ajánlattételi határidő) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000129-17680004 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— átutalással való teljesítés esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával,
— biztosító vagy bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a biztosító vagy a bank által vállalt garanciáról szóló eredeti igazolással,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvénnyel.
Az eredeti biztosító vagy bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti papír alapú példányához, zárt borítékban/csomagolásban csatolni. Amennyiben a biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a biztosító vagy bankgaranciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.
A Kbt. 25. § (5) bekezdésének megfelelően közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat.
A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
22.) Értékelés: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
Az első értékelési részszempont (Nettó vállalkozói díj(nettó HUF)) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás. Az értékelés alapját az 1. részszempont esetében a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj képezi. Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális száz pontot.
A 2. értékelési részszempont (Projektterv szakmai kidolgozottsága) alszempontjai (Munkamódszer – Munkaütemezés – Kockázatkezelés terv szakmai kidolgozottsága) vonatkozásában ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott módon pontozza a szakmai ajánlatokat, a Közbeszerzési Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” 1.6.2012. napján a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában kibocsátott útmutatójának III.A. fejezet 2. pontja szerinti sorba rendezés és arányosítás módszerrel.
23.) A Dokumentációban csatolt szerződéstervezet 2.3 pontja szerint az egyes részteljesítésekre előírt, kötbérterhes határidők:
(i) szerkezetkész állapot ütemtervben meghatározott időpontja;
(ii) 100 %-os műszaki készültség elérése: a szerződéskötéstől számított max. 18 hónap.
24.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti, vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. A Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell benyújtani az ajánlatban. A felolvasólap tekintetében ajánlattevőnek az ajánlattétel során az ajánlatkérő által biztosított nyilatkozatmintát (Ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete) kell alkalmazni.
25.) Ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában, valamint a 69–70. § szerinti indokolásában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban – elkülönített módon, külön fejezetben, közvetlenül a nyilatkozat után, az ajánlat legvégén, vagy külön kötetben – kell elhelyezni. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem kell csatolnia.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdései és a Kbt. 81. § rendelkezéseire is figyelemmel jelölheti meg ajánlatának üzleti titkot tartalmazó részét.
26.) A Kbt. 125. § (7) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
27.) Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
28.) A nem magyarországi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.
29.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas szerződést kíván kötni.
A Kbt. 67. § (8) bekezdés értelmében átalánydíjas szerződés esetén hiánypótlás vagy felvilágosítás során a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.
30.) Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy „projektterv” elnevezésű ajánlati anyagot, amely anyag a 2. értékelési részszempont szerinti súllyal bír, azonban a „projektterv” elnevezésű ajánlati anyag hiányában a teljes ajánlat érvénytelennek minősül.
31.) Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként Organizációs leírást és Organizációs tervet szükséges csatolniuk, az ajánlati dokumentáció előírásai alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Organizációs leírás és Organizációs terv nem képezi a 2. értékelési szempont (Projektterv) részét, azonban az ajánlat értékelése során valamennyi dokumentum összefüggése és kapcsolata ellentmondásmentes kell, hogy legyen.
32.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra (HUF) történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
33.) A felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Irányadó a Kbt. 137. §-a.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
2.10.2015