Services - 35102-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Sports fields maintenance services

2022/S 015-035102

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BUCURESTI
National registration number: 4267117
Postal address: Strada: Regina Elisabeta, nr. 47
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050013
Country: Romania
Contact person: EUGEN DAVIDOIU
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telephone: +40 0213055530
Fax: +40 0213055587
Internet address(es):
Main address: www.pmb.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de intretinere gazon pentru Arena Nationala

Reference number: 426711/2019/162
II.1.2)Main CPV code
77320000 Sports fields maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Arena Națională face parte din obiectivul de investiții Stadionul Național „ Lia Manoliu” reabilitat și modernizat care a fost preluat in administrare de către Consiliul General al Municipiului București in baza H.C.G.M.B nr. 262/30.06.2017. In acest sens, municipalitatea asigura serviciile de întreținere și exploatare a suprafeței de joc, in mod permanent - teren acoperit cu gazon natural, pentru a fi menținut în condiții optime, astfel încât să asigure funcționarea acestuia la nivelul standardelor şi normelor impuse de FIFA si UEFA, fiind oraș gazda pentru Campionatul European de Fotbal „ UEFA 2020 „ care va avea loc in vara anului 2020. Autoritatea contractanta, urmareste ca prin intermediul atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de întreținere gazon, pentru Arena Națională” sa fie achizitionate servicii de întreținere a terenului de joc - gazon la Arena Națională si produse necesare funcționarii la parametrii optimi a instalațiilor aflate in dotare, sau echipamentele noi, dupa cum urmeaza:

I. SERVICII DE INTRETINERE TEREN DE JOC – GAZON;

• Servicii de întreținerea curentă.

• Servicii de întreținere specială a gazonului.

• Servicii de întreținere a substratului.

• Servicii privind utilizarea fertilizatorilor granulari.

• Serviciile de fertilizare foliară și administrare a biostimulatorilor.

• Servicii pentru supraînsămânțarea suprafeței gazonului deteriorat.

II. SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR AFLATE ÎN DOTAREA ARENEI NAȚIONALE;

III. SERVICII DE SCHIMBARE A GAZONULUI;

IV. DESZĂPEZIRE SI TRANSPORT A ZĂPEZII REZULTATE, DE PE TERENUL DE JOC GAZONAT;

V. COLECTAREA DEȘEURILOR, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA ACESTORA IN DEPOZITE AUTORIZATE;

VI. ACHIZITIE DE PRODUSE/ECHIPAMENTE

in conformitate cu caracteristicile/specificațiile tehnice prezentate în Caietul de Sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /canditaturilor este de 35 de zile pentru prima sesiune și de 20 de zile pentru a doua sesiune. Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificari, cu 27 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 18 919 987.80 RON / Highest offer: 18 919 987.80 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
77314100 Grassing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

MUNICIPIUL BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta, urmareste ca prin intermediul atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect „Servicii de întreținere gazon, pentru Arena Națională” sa fie achizitionate servicii de întreținere a terenului de joc - gazon la Arena Națională si produse necesare funcționarii la parametrii optimi a instalațiilor aflate in dotare, sau echipamentele noi, dupa cum urmeaza: I.SERVICII DE INTRETINERE TEREN DE JOC – GAZON: Servicii de întreținerea curentă; Servicii de întreținere specială a gazonului; Servicii de întreținere a substratului; Servicii privind utilizarea fertilizatorilor granulari; Serviciile de fertilizare foliară și administrare a biostimulatorilor; Servicii pentru supraînsămânțarea suprafeței gazonului deteriorat. II.SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR AFLATE ÎN DOTAREA ARENEI NAȚIONALE; III.SERVICII DE SCHIMBARE A GAZONULUI; IV.DESZĂPEZIRE SI TRANSPORT A ZĂPEZII REZULTATE, DE PE TERENUL DE JOC GAZONAT; V.COLECTAREA DEȘEURILOR, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA ACESTORA IN DEPOZITE AUTORIZATE; VI.ACHIZITIE DE PRODUSE/ECHIPAMENTE in conformitate cu caracteristicile/specificațiile tehnice prezentate în Caietul de Sarcini. Durata acordului-cadru 4 ani (48 luni); in baza acordului-cadru, se estimeaza ca vor fi incheiate intre 4 – 6 contracte subsecvente, in functie de necesitatile autoritatii contractante, pentru prestarea serviciilor la obiectul „Servicii de întreținere gazon, pentru Arena Națională”. Estimari ale cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord – cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt specificate in cadrul Formular 17 – din Sectiunea Formulare. Autoritatea contractanta estimeaza ca valoarea celui mai mare contract subsecvent, care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru este de 5.974.170,60 lei (fara T.V.A.).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Acest factor de evaluare a fost stabilit de Autoritatea contractanta ca având legătură directa cu natura şi obiectul caietului de sarcini – Acordului cadru de servicii, care urmează a fi atribuit. Acest factor reflecta avantaje reale şi evidente ce pot fi obținute prin folosirea echipamentelor aflate in dotarea Arenei Naționale: unități de control a factorilor de vegetație la nivelul gazonului „SGL”, instalații de aerare-fertilizare și drenare-Osmodrain si instalații de fotosinteză și pentru care se impune achizitia de produse/consumabile intr-un interval de timp cat mai scurt. In acest sens, ponderea stabilita de Autoritatea contractanta reprezinta diferența dintre durata de achizitie/livrare a produselor de minim 1,5 luni și maxim 3 luni, care se va realiza in primul contract subsecvent. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Acest factor reprezintă componenta determinării ofertei cea mai avantajoasa din punctul de vedere a prestării serviciului de schimbare a gazonului intre doua evenimente pentru întreaga suprafață a terenului de joc de 8260 mp. într-un interval de timp de maxim 20 de zile calendaristice. / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 076-180972
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Title:

Contract subsecvent nr.5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SPORTS FIELDS
National registration number: RO13341123
Postal address: Strada Izbiceni, Nr. 84
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013258
Country: Romania
E-mail: office@hydroseeding.ro
Telephone: +40 0723542755
Fax: +40 0311055921
Internet address: www.sportfields.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 300 520.90 RON
Total value of the contract/lot: 4 300 520.90 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Title:

Contract subsecvent nr. 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SPORTS FIELDS
National registration number: RO13341123
Postal address: Strada Izbiceni, Nr. 84
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013258
Country: Romania
E-mail: office@hydroseeding.ro
Telephone: +40 0723542755
Fax: +40 0311055921
Internet address: www.sportfields.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 253 768.05 RON
Total value of the contract/lot: 3 253 768.05 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 751
Title:

Contract subsecvent nr.1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SPORTS FIELDS
National registration number: RO13341123
Postal address: Strada Izbiceni, Nr. 84
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013258
Country: Romania
E-mail: office@hydroseeding.ro
Telephone: +40 0723542755
Fax: +40 0311055921
Internet address: www.sportfields.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 644 859.90 RON
Total value of the contract/lot: 3 644 859.90 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 698
Title:

Acord cadru de "Servicii de intretinere gazon, pentru Arena Naţionala"

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SPORTS FIELDS
National registration number: RO13341123
Postal address: Strada Izbiceni, Nr. 84
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013258
Country: Romania
E-mail: office@hydroseeding.ro
Telephone: +40 0723542755
Fax: +40 0311055921
Internet address: www.sportfields.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 954 146.40 RON
Lowest offer: 18 919 987.80 RON / Highest offer: 18 919 987.80 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 160
Title:

Contract subsecvent nr. 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SPORTS FIELDS
National registration number: RO13341123
Postal address: Strada Izbiceni, Nr. 84
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013258
Country: Romania
E-mail: office@hydroseeding.ro
Telephone: +40 0723542755
Fax: +40 0311055921
Internet address: www.sportfields.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 280 951.90 RON
Total value of the contract/lot: 4 280 951.90 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 147
Title:

Contract subsecvent nr.4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SPORTS FIELDS
National registration number: RO13341123
Postal address: Strada Izbiceni, Nr. 84
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013258
Country: Romania
E-mail: office@hydroseeding.ro
Telephone: +40 0723542755
Fax: +40 0311055921
Internet address: www.sportfields.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 18 919 987.80 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnsc.ro
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Directia Generala Achizitii Publice
Postal address: Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5;; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 050013; Tara: Romania; Codul NUTS: ; Adresa de email: directiproceduri@pmb.ro; Nr de telefon: +40 213055500; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.pmb.ro;
Town: Bucuresti
Postal code: 050013
Country: Romania
E-mail: directiproceduri@pmb.ro
Telephone: +40 213055500
Fax: +40 213055500
Internet address: www.pmb.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022