Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 351108-2020

27/07/2020    S143

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2020/S 143-351108

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KIRÁLY Szabadidősport Egyesület
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92345515
Postai cím: Temesvár utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Telefon: +36 309634560
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzestanacsadas.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya

Hivatkozási szám: EKR000476562020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem – C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya) tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.

A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:

— C épület Rehabilitációs épületének építéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése (pinceszint, földszint, emelet)

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése

— Gépészeti és világítási feladatok elvégzése

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerz.terv. tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 380 635 437.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, 4878/1. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem – C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya) tárgyban.

A beruházás keretében a KD-ban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok mennyiségei:

C épület Rehabilitációs épület

Alapterülete: 1 898,31 m2

Pinceszint

— keverékkészítés (11 kg, 2 620 m2, 0,1 m3)

— zsaluzás és állványozás (1 290 m2)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (190 m3)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (57 db, 105 m2)

— ácsmunka (8,5 m2, 6 m)

— vakolás és rabicolás (121 m, 9 318 m2)

— szárazépítés (2 db, 654 m2)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (753 m, 2 590,5 m2)

— bádogozás (2,5 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (44 db)

— felületképzés (1 980 m2)

— szigetelés (80 db, 343 m, 4 646,5 m2)

— takarítási munkák (220 100 m2, 1 db)

Földszint

— keverékkészítés (634 m2)

— zsaluzás és állványozás (1 111 légm3, 4 769 m2)

— irtás, föld-és sziklamunka (1 200 10 m2, 90 100 m2, 320 db)

— síkalapozás (2 m3)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (30 db, 324 m, 316,12 m3, 27,67 t)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (75 db)

— falazás és egyéb kőműves munkák (1 276 m2, 44 db)

— ácsmunka (43 m2, 10 m)

— vakolás és rabicolás (608 m, 20 019 m2)

— szárazépítés (653 m2, 2 db)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (1 054 m, 3 848 m2)

— bádogozás (26 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (105 db)

— felületképzés (4 956 m2)

— szigetelés (3 206 db, 629,5 m, 4 434 m2)

Emelet:

— Építőgépek, szerszámok (3 072 óra)

— Keverékkészítés (635 m2)

— Zsaluzás és állványozás (127 m, 1 648,5 m2)

— Síkalapozás (8 m3)

— Helyszíni beton és vasbeton munkák (290 m, 90,55 m3, 9,42 t)

— Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (134 db)

— Falazás és egyéb kőműves munkák (44 db, 1 261 m2)

— Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése (13 db, 134,5 m)

— Ácsmunka (116 m, 410 m2)

— Vakolás és rabicolás (12 800 m2)

— Szárazépítés (636 m2, 53 db)

— Hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (867 m, 1 702,3 m2)

— Bádogozás (219 m2, 402 m)

— Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése (171 db, 66 fm)

— Felületképzés (5 718 m2)

— Szigetelés (5 405 db, 452 m, 9 018,2 m2, 125 m3)

— Közmű csatornaépítés (3 m)

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya elkészítése (129 db, 902 fm, 5 093 m2, 2 922,7 m3)

A műfűvel telepített terület össz nagysága: 2 816 m2. A főbb feladatok közé tartozik a teljes területen vízáteresztő műfű burkolat készítése 45 mm vastagságban, min. 6 mm vastag rugalmas alátéttel, parafa granulátum feltöltése, besöprése is.

Gépészet, világítás:

— Dúcolás, földpart megtámasztás (655 m2)

— szivárgó építés, alagcsövezés (46 100 m2, 3 006 db, 134,2 m, 1 488 m2, 524,6 m3)

— közmű csővezetékek és szerelvények szerelése (156 db, 2 277 m, 70 m2, 1 748,8 m3)

— elektromos energiaellátás, villanyszerelés (10 100 m, 4 439 db, 16 307 m)

— épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) (5 db)

— megújuló energiahasznosító berendezések (79 db, 14 óra)

— általános épületgépészeti szigetelés (1 182 m, 523 m2)

— Épületgépészeti csővezetékek szerelése (1 028 db, 1 475 m, 1 319,4 m2, 5 m3, 3 nap, 32 óra)

— Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (383 db, 150 m, 183 m3, 56 óra)

— Szellőztető berendezések (1 347 db, 875 m, 45,14 m2, 1 m3, 42 óra)

— Légkondicionáló berendezések (95 db, 78 m, 10 m2, 1 m3, 2 nap, 10 óra)

— Beépített szállító- és emelő berendezések (1 db személyfelvonó)

— Energiahatékony építési technológia (6 l, 4 db)

Jelen mennyiségek a ktg.vetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktg.vetésekben található.

AK a szerződésben 5 % mértékű tartalékkeretet rögzít.

Részletek a KD-ban, műszakiban, szerz.tervben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A műfüves pályára vállalt jótállási idő (évben meghatározva, a Kbt. 77. § (1) bek. nyomán min. 1 év, max. 10 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A vízáteresztő műfű burkolat készítéséhez kapcsolódó rugalmas alátét vastagsága (min. 6 mm, max. 10 mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője („Ug” értéke) (min. 0,7 W/m2K, max. 0,5 W/m2K) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 100-238796
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59121871
Postai cím: Kárpáti Kelemen utca 19/A.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: veresepitoipar@gmail.com
Telefon: +36 303245794
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 380 635 437.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vasszerelés, szerkezetépítés, hőszigetelés, zsaluzás, állványozás, villamosság, gépészet, térkövezés, fém szakipari munkák, vízszigetelés, vas- és lakatosszerelés, gépi földmunka, daruzási munkák, hidegburkolás, szigetelés, nyílászárók, gyengeáramú villanyszerelés műfüves edzőterület, gipszkartonozás, napelem, belső nyílászárók, légkondícionáló berendezések, épületvezérlés, lift, asztalosipari munkák, melegburkolás, festés, gyengeáram, gépi földmunka

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő [Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 19/A.] adószáma: 11513898-2-18

Az eljárás során nem kerültek környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételre.

Az eljárás ajánlattevője:

1. Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 19/A., adószáma: 11513898-2-18

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148–149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2020