Services - 351349-2018

10/08/2018    S153    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Belgium-Brussels: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2018/S 153-351349

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
0316.380.841_525902
Koning Albert II-laan 35, bus 12
Brussel
1030
Belgium
Telephone: +32 25530832
E-mail: Liesbeth.remue@vlaio.be
NUTS code: BE100

Internet address(es):

Main address: www.vlaio.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316926

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor verschillende expertises.

Reference number: AIO-OHO.2018.016-F02-F03_0
II.1.2)Main CPV code
90000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor volgende expertises:

— veiligheidsrapportages,

— het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise,

— financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid,

— procesbegeleiding bij complexe ruimtelijk-economische dossiers waaronder handelsvestigingsconvenanten; in functie van deze procesbegeleiding zijn de volgende competenties vereist: het uitwerken van praatplannen/inrichtingsschetsen, het voeren van onderhandelingen, bemiddeling en communicatie-initiatieven,

— economische impactanalyses in het kader van globale effectenrapportage bij investeringsprojecten

— studie en monitoring bodemsanering,

— service design.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 619 834.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Veiligheidsrapportages

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Veiligheidsrapportages.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Procesbegeleiding

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Procesbegeleiding bij complexe ruimtelijk-economische dossiers waaronder ook handelsvestigingsconvenanten. In functie van deze procesbegeleiding zijn de volgende competenties vereist: het uitwerken van praatplannen/inrichtingsschetsen, het voeren van onderhandelingen, het voeren van bemiddeling, input leveren voor het bepalen van een communicatiestrategie.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Economische impactanalyses in het kader van globale effectenrapportage bij investeringsprojecten

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Economische impactanalyses in het kader van globale effectenrapportage bij investeringsprojecten

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Studie en monitoring bodemsanering

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Studie en monitoring bodemsanering.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Service design

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

Service design.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Antena
Buchtenstraat 9
Gent
Belgium
NUTS code: BE234
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Antena
Buchtenstraat 9
Gent
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
RebelGroup
Maria-Theresialei 7
Antwerpen
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
ProFlow
Meirelos 7
Deinze
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
RebelGroup
Maria-Theresialei 7
Antwerpen
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
ABO
Derbystraat 55
Sint-Denijs-Westrem
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Studio Dott
Antwerpen
Belgium
NUTS code: BE2
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
RvS
Brussel
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Brussel
Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2018