Usługi - 351614-2014

Wyświetl widok skrócony

16/10/2014    S199

Polska-Trąbki Wielkie: Usługi udzielania kredytu

2014/S 199-351614

Gmina Trąbki Wielkie, WZP.ZP.271.10.2014, ul. Gdańska 12, Osoba do kontaktów: Beata Rutkiewicz, Trąbki Wielkie83-034, Polska. Faks: +48 586828319. E-mail: beata.rutkiewicz@trabkiw.ug.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.10.2014, 2014/S 189-333910)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66113000 Usługi udzielania kredytu

Usługi udzielania kredytu

Zamiast: 

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej.

Powinno być: 

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:

Realizacja zamówienia nie jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej.