Szolgáltatások - 351641-2017

08/09/2017    S172

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Emberi erőforrásokra vonatkozó biztosítások és orvosi ellátás az EBB csoport részére

2017/S 172-351641

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: 2950
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Armand Marie-Helene
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bei.org
A felhasználói oldal címe: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2875
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Emberi erőforrásokra vonatkozó biztosítások és orvosi ellátás az EBB csoport részére.

Hivatkozási szám: MHA-1414.
II.1.2)Fő CPV-kód
66510000 Biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EBB csoport (Európai Beruházási Bank és Európai Befektetési Alap) szolgáltatókat kíván kiválasztani egyrészt számos kockázati kategóriában csoportos biztosítási fedezet biztosítására az EBB csoport személyzetének tagjai részére, másrészt pedig orvosi ellátási és hazaszállítási szolgáltatások nyújtására a személyzet tagjai és hozzátartozói részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Foglalkozási megbetegedés vagy baleset esetén felmerülő orvosi költségekre vonatkozó biztosítás; balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő halál vagy fogyatékosság esetén baleseti halál vagy fogyatékosság után járó átalányösszegek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66512000 Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások
66512220 Orvosi biztosítási szolgáltatások
66511000 Életbiztosítási szolgáltatások
75313000 Mozgássérültpótlék
75311000 Betegségi pótlék
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
A teljesítés fő helyszíne:

Az egész világra kiterjedő biztosítási fedezet.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EBB csoport a személyzete és a feladatmeghatározás szerinti egyéb kedvezményezettek részére „személyi kockázati” biztosítást kíván kötni a világon bárhol esetlegesen bekövetkező balesetek (függetlenül attól, hogy azok foglalkozási balesetek-e vagy sem) és foglalkozási megbetegedések fedezésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Természetes okok által előidézett halál esetére szóló szolgáltatások

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66510000 Biztosítási szolgáltatások
66511000 Életbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
A teljesítés fő helyszíne:

Az egész világra kiterjedő biztosítási fedezet.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EBB csoport – a kollektív biztosítási megállapodásának részeként – természetes okok által előidézett halál esetére szóló szolgáltatásokat kíván biztosítani személyzetének tagjai részére. A biztosításnak az öngyilkosság miatti halálra is ki kell terjednie.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Orvosi ellátási és hazaszállítási szolgáltatások a személyzet tagjai és hozzátartozóik részére

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66512220 Orvosi biztosítási szolgáltatások
85141000 Egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatások
85142000 Természetgyógyászati szolgáltatások
60443000 Légi mentési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
A teljesítés fő helyszíne:

Szolgáltatásnyújtás világszerte.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szolgáltatás orvosi tanácsadási, orvosi ellátási szolgáltatásokat és hazaszállítás megszervezését foglalja magában mindenféle helyzetben, a személyzet azon tagjai, illetve hozzátartozói kivételével, akik az EBB csoport megbízásából kiküldetésen vannak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/10/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/10/2017
Helyi idő: 11:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérésre a pályázatbontásról szóló írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2017