Servizzi - 351641-2017

08/09/2017    S172

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Assigurazzjonijiet tar-riżorsi umani u għajnuna medika għall-Grupp tal-BEI

2017/S 172-351641

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Armand Marie-Helene
Posta elettronika: cs-procurement@eib.org
Telefown: +352 4379-1
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.bei.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2875
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Assigurazzjonijiet tar-riżorsi umani u għajnuna medika għall-Grupp tal-BEI.

Numru ta' referenza: MHA-1414.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66510000 Servizzi ta' assigurazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Grupp tal-BEI (il-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment) jimmira lejn l-għażla ta' fornituri ta' servizz li jipprovdu min-naħa l-waħda kopertura tal-assigurazzjoni bħala grupp f'għadd ta' kategoriji ta' riskji f'isem il-membri tal-persunal tal-Grupp tal-BEI u min-naħa l-oħra għajnuna medika u ripatrijazzjoni għal membri tal-persunal u dipendenti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Assigurazzjoni ta' spejjeż mediċi f'każ ta' mewt jew inċident fuq il-post tax-xogħol; somom sħaħ għal mewt jew diżabilità b'inċident f'każ ta' mewt jew diżabilità li jirriżultaw minn inċident jew mard fuq il-post tax-xogħol

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66512000 Servizzi ta' l-assigurazzjoni f'każ ta' inċidenti u dwar is-saħħa
66512220 Sevizzi ta' l-assigurazzjoni medika
66511000 Servizzi ta' l-assigurazzjoni tal-ħajja
75313000 Benefiċċji tad-diżabilità
75311000 Benefiċċju tal-mard
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Kopertura tal-assigurazzjoni madwar id-dinja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Grupp tal-BEI jixtieq jinkiteb f'assigurazzjoni għal 'riskju personali' f'isem il-persunal tiegħu u l-benefiċjarji l-oħrajn kif iddefinita fit-termini ta' referenza biex tkopri inċidenti (irrispettivament minn jekk dawn l-inċidenti humiex fuq il-post tax-xogħol jew le) kif ukoll mard fuq il-post tax-xogħol li jseħħ fi kwalunkwe post fid-dinja.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Benefiċċji għal imwiet minn kawżi naturali

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66510000 Servizzi ta' assigurazzjoni
66511000 Servizzi ta' l-assigurazzjoni tal-ħajja
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Kopertura tal-assigurazzjoni madwar id-dinja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Bħala parti mill-ftehim kollettiv ta' assigurazzjoni tiegħu, il-Grupp tal-BEI jixtieq joffri lill-membri tal-persunal tiegħu benefiċċji f'każ ta' mwiet minn kawżi naturali Mewt bħala riżultat ta' suwiċidju trid tkun koperta wkoll.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f'jiem: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Għajnuna medika u ripatrijazzjoni għall-membri tal-persunal u d-dipendenti

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66512220 Sevizzi ta' l-assigurazzjoni medika
85141000 Servizzi ipprovduti minn personal mediku
85142000 Servizzi paramediċi
60443000 Servizzi tas-salvataġġ bl-ajru
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Provvista ta' servizz madwar id-dinja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizz jikkonsisti fi gwida medika, għajnuna medika u organizzazzjoni ta' ripatrijazzjoni fis-sitwazzjonijiet kollha, minbarra għall-membri tal-persunal u/jew id-dipendenti tagħhom li jkunu fuq missjoni għall-Grupp tal-BIE.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/10/2017
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 13/10/2017
Ħin lokali: 11:00
Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Fuq talba, ir-rekord miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29/08/2017