A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 351679-2022

Submission deadline has been amended by:  402571-2022
01/07/2022    S125

Magyarország-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése

2022/S 125-351679

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: 19804651242
Postai cím: Brüll Alfréd Utca 2. 38852/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajkás Tamás
E-mail: csajkas.tamas@mtk1888.hu
Telefon: +36 709436587
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854232022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854232022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MTK Sportpark kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000854232022
II.1.2)Fő CPV-kód
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

MTK Sportpark kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112720 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212221 Sportpályák építményeinek kivitelezése
45212225 Sportcsarnok építése
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1087 BUDAPEST, KEREPESI ÚT 17. HRSZ 38831

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MTK Magyarország egyik legnagyobb múltra visszatekintő, 1888-ban alapított, harminckilenc olimpiai bajnok sportoló anyaegyesülete. Az MTK a Beruházás keretében MTK Sportparkot létesít, az utánpótlás-nevelés céljait is szolgáló létesítményfejlesztési programjának a megvalósítása keretében. Ezeken felül az MTK Sportpark nyitott funkciói, sportpályái lehetőséget teremtenek majd a főváros, az agglomerációs települések és a szűkebb lakókörnyezetben élők sport- és szabadidős tevékenységeire, valamint az aktív családi programok kedvelt központjává válhatnak.

A Beruházás természetben a Budapest VIII. kerület Kerepesi út 17. szám alatt található, 38831 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, előkészítése a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat, illetve annak későbbi módosítása szerint zajlik. A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

Az MTK Sportpark fejlesztés előkészítéseként a Szerződés megkötését megelőzően a telekalakítás megtörtént, a bontási- és kármentesítési munkálatok lezajlottak.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a C épület, az E-F Hidak és a Kültéri rekreációs sportpályák (kispályás futball és teniszpályák) megvalósítása nem képezik a tárgyi kivitelezési feladat részét. A kivitelezési tervdokumentáció bizonyos átnézeti tervlapjain és a kapcsolódó műszaki leírásokban ezzel kapcsolatos adatközlést kérjük figyelmen kívül hagyni.

A Beruházás főbb alapadatai:

- Telek alapterülete (38831 hrsz.): 94 654 m2

- Összes beépített nettó alapterület (fedett nyitottal együtt): 21 260 m2 (opcióval együtt)

- Összes beépített földszinti bruttó alapterület: 12 614,69 m2 (opcióval együtt)

B épület: Multifunkciós csarnok

- Alapterület: nettó 14 785 m2 + fedett nyitott 2 771 m2, 3 szint (Összesen: nettó 17 556 m2)

- Befogadóképesség: maximum 4900 fő

- Funkciók:

1. szint: Nemzetközi szintű sportesemények megrendezésére alkalmas multifunkciós csarnok két részre osztva: nagycsarnok és kiscsarnok, bejáratok, sportolói öltözők, konyha, sajtó, kiegészítő funkciók;

2. szint: bejáratok, előcsarnok, étterem, VIP lounge, Sakk-bridzs szakosztály, kiegészítő funkciók;

3. szint: skyboxok.

C épület: nem része a tárgyi kivitelezési feladatnak, az épület helyén füvesítés történik.

D épület: Gazdasági épület

- Alapterület: 113m2, 1 szint

- Funkciók: Gazdasági funkció, szabadtéri pályák karbantartó eszközeinek gazdasági kiszolgáló épülete, géptároló, -mosó

E-F Hidak: nem részei tárgyi kivitelezési feladatnak

G plató

- Alapterület: 2880 m2

- Funkciók: városi tér, alatta fedett parkoló

Kültéri területek:

- Alapterület: 82 040 m2 (platóval együtt)

- Funkciók:

o A és B épületet összekötő emelt szintű városi tér, bejárati közösségi tér alatta fedett parkolóval;

o szabadtéri pályák, pihenőterület, zöldfelületek, parkolók, utak, 2 db élőfüves labdarúgó pálya,

játszótér, kültéri fitness, park, felszíni parkolók.

Kültéri rekreációs sportpályák (kispályás futball és teniszpályák) megvalósítása nem képezik tárgyi kivitelezési feladat részét, a pályák helyén füvesítés történik.

Opciós rész:

A épület: Központi épület

- Alapterület: nettó 2745 m2 + fedett nyitott 846 m2, 6 szint

- Funkciók: Parkolók, Bejárat, Kávézó, Lobby, Látogatóközpont, Apartmanok, MTK központi irodák, MTK központi vezetőségi irodák

Konyhatechnológia A Épület

- Földszinti kávézó konyhatechnológiája

Konyhatechnológia B Épület

- Földszinti konyhaüzem, emeleti étterem - tálalókonyha, földszinti büfék, földszinti VIP catering, 1. emeleti büfék, 2. emeleti SKY BOX bár helyiségeinek konyhatechnológiája

LED perimeter

- Pályák körüli mozgó (hirdető) palánk, Led perimeter, különböző sportágak pályáinak lehatároló elemei és egyben hirdetési felület is. Méretei: 200x80x20/50 cm puha élvédővel, kábelezéssel és minden szükséges kiegészítővel együtt kompletten, beüzemelve, letesztelve, oktatással

- 100 méter

Felvonók A Épület

- Az L1, L2, L11, és L12-es jelű felvonó megvalósítása

Felvonó B épület

- Az L4-es jelű felvonó megvalósítása

Nyertes ajánlattevő tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.

A műszaki dokumentációban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tárgyát képező építési beruházást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, illetve a megrendelői követelményekben és a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett, továbbá a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalmának megfelelően megvalósítani.

Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a szerződéstervezet kifejezetten nem tartalmazza; illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a szerződéstervezet tartalmaz, azonban a műszaki dokumentáció kifejezetten nem rögzít.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: M.2.3) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama a felhívás III.2.2) pontjában meghatározott mindhárom jótállás típus vonatkozásában (0-24 hónap) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Felhívás II.2.4) pontja szerint meghatározott alábbi feladatok.

A épület: Központi épület

- Alapterület: nettó 2745 m2 + fedett nyitott 846 m2, 6 szint

- Funkciók: Parkolók, Bejárat, Kávézó, Lobby, Látogatóközpont, Apartmanok, MTK központi irodák, MTK központi vezetőségi irodák

Konyhatechnológia A Épület

- Földszinti kávézó konyhatechnológiája

Konyhatechnológia B Épület

- Földszinti konyhaüzem, emeleti étterem - tálalókonyha, földszinti büfék, földszinti VIP catering, 1. emeleti büfék, 2. emeleti SKY BOX bár helyiségeinek konyhatechnológiája

LED perimeter

- Pályák körüli mozgó (hirdető) palánk, Led perimeter, különböző sportágak pályáinak lehatároló elemei és egyben hirdetési felület is. Méretei: 200x80x20/50 cm puha élvédővel, kábelezéssel és minden szükséges kiegészítővel együtt kompletten, beüzemelve, letesztelve, oktatással

- 100 méter

Felvonók A Épület

- Az L1, L2, L11, és L12-es jelű felvonó megvalósítása

Felvonó B épület

- Az L4-es jelű felvonó megvalósítása

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában szereplő ár kritérium esetében az alábbit értékeli:

Nettó ajánlati ár összesen (HUF) - opció és tartalékkeret nélkül

Jelen felhívás II.2.7) pontjában Ajánlatkérő munkanap alatt naptári napot ért.

Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, ALK IG=alkalmasság igazolásában részt vevő,

AV=Alvállalkozó, GSZ=gazdasági szereplő, EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv. be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) az ajánlatban az ajánlat benyújtásakor az EKR által generált EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 67.§ (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában, nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolás benyújtására felhívott GSZ-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek. foglaltakra.

AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozni szükséges erről, elektronikus űrlap formájában)

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv.-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek is irányadók.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr.2. § (5) bek alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pontkitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD

űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő felhívása alapján):

P.1.: A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 11 000 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével. A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő felhívása alapján):

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 8 év (96 hónap), legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK az AF feladását megelőző 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.1.1.), M1.2.) pontok tekintetében:

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, év/hónap/nap bontásban);

- a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

- saját teljesítés arányát.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján EKR űrlap benyújtása azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal és az alkalmassági követelménynek a jogosultság meglétével kíván megfelelni, úgy elegendő az előírt jogosultság megszerzésének időpontját feltüntetni a szakmai önéletrajzban, tapasztalatok részletezése nem szükséges.

- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal és az alkalmassági követelménynek a jogosultság meglétével kíván megfelelni, abban az esetben szükséges csatolni a jogosultság megszerzéséről szóló határozat másolatát.

- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Továbbá AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legalább 1 db, legalább nettó 11 000 m2 (fedett-nyitott terek nélkül) csarnok építésére vonatkozó referenciával.

Csarnok alatt AK az alábbiakat érti:

Csarnokszerkezetű (nagyfesztávú) fedett, minden oldaláról zárt létesítmény.

M.1.2)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legalább 1 db, legalább 3500 fő befogadására képes nemzetközi szintű sportesemények megrendezésére alkalmas sportlétesítmény szerkezetépítésére vonatkozó referenciával.

Nemzetközi sportesemény alatt AK az alábbiakat érti:

Pld: EHF Final 4, UEFA EB elődöntő, World Athletics Continental tour gold vagy annál magasabb besorolású verseny rendezése, FIBA kontinentális döntő vagy selejtező lebonyolítására alkalmas stb.

Sportlétesítmény alatt AK az alábbiakat érti:

Bármilyen sportépület, sportpálya, sport céljára hasznosított terület.

Sportépület alatt AK az alábbiakat érti:

Magasépítési tevékenységgel, sportolási tevékenység céljából létrehozott épület.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É jogosultsággal vagy a

jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Az M.1.1) - M.1.2) pontban előírt referencia követelményeknek való megfelelés több szerződéssel igazolható.

Ugyanazon referencia bemutatható mind az M.1.1), mind pedig az M.1.2) alpont vonatkozásában, amennyiben valamennyi előírt kritériumnak megfelel.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az M.2.1), M.2.2) és M.2.3) alkalmassági követelmények tekintetében kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.

A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett (ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek).

Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5 %-a), jótállási biztosíték (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 3 %-a), előleg-visszafizetési biztosíték (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5%-át meghaladó mértékben igénybe vett előleg esetén az 5%-ot meghaladó részre), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. A biztosítékok egyeztetett szövegezésű bankgaranciával vagy biztosítói kötelezvénnyel kiválthatók.

Késedelmi kötbér mértéke: A Késedelmi Kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék). A késedelmi kötbér összesített, maximális mértéke a Tartalékkeret nélkül számított teljes, nettó Vállalkozási díj 10%-a (tíz százalék).

Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 20 (húsz) napi tétel.

Meghiúsulási kötbér mértéke: A kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes, Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a (húsz százalék).

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a hatályos jogszabályokban és szerződésben előírt munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi szabályok valamelyikét nem tartja be, úgy kötbérfizetéssel tartozik Ajánlatkérő felé.

A kötbér összegét és a kötbérrel szankcionált munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi szabálysértések felsorolását tételesen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás: nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint. A megajánlott többletjótállás mértéke kiterjed/hozzáadódik mind a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti 5 évre (60 hónap), a 4. számú melléklete szerinti 10 évre (120 hónap), valamint az AK által általános jótállásként meghatározott 3 évre (36 hónap.).

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK hazai támogatásból biztosítja.

Előleg: a szerződés tartalékkeret és ÁFA nélkül számított értékének legfeljebb 30 %-a.

Az előleg összege a részszámlákban arányosan számolandó el akként, hogy először a pénzügyi biztosítékkal nem fedezett rész

kerül levonásra.

Tartalékkeret: nettó vállalkozási díj 1 %-a.

A számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése: Nyertes ajánlattevő havonta egyszer, utólagos jelleggel, az adott naptári hónapban ténylegesen teljesített és leigazolt előrehaladás (beleértve a szerződésben részletezett tárolási nyilatkozatokkal leigazolt anyagbeszerzéseket is) mértékének megfelelően nyújthatja be a részszámláit. Végszámla a szerződés szerinti 100%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozási díj minimálisan 10%-ának megfelelő összegben bocsátható ki.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A. §-ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat érvényes. A pénznem: HUF. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/08/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/08/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKRben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatók: e-mail: csajkas.tamas@mtk1888.hu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

8. Az ajánlatban szakmai ajánlat benyújtása szükséges az 1. értékelési részszempont tekintetében (árazott költségvetés)

9. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk EKR űrlapon való feltüntetését, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő benyújtását (nemleges nyilatkozat elegendő az EEKD-ban).

10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

11. Az előírt alkalmassági feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

12. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és

végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

14. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

15. Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi

fordítását is elfogadja.

16. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlatevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

17. AK IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

18. A nyertes AT-nek a szerződéstervezetben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő teljeskörű (C.A.R.= "Construction All Risks") építési-szerelési biztosítással kell rendelkeznie , amelynek a kárfizetési limitje: 2 500 000 000 Ft / kár/év és 500 000 000 Ft / káresemény, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania.

19. Ajánlati biztosíték 25 000 000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401093-49555755-56491017 fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

20. AT nyertessége esetén rendelkeznie kell magasépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 rendszertanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékával, ha a nyertes AT - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a nyertes AT bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó rendszer által előírtakkal. Amennyiben a Szerződés hatálybalépésekor nyertes AT nem rendelkezik ISO 9001 rendszertanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival, abban az esetben AK ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján a Közbeszerzési Eljárás második helyezettjével köti meg a Szerződést, amennyiben azt a Közbeszerzési Eljárásban általa kiadott összegezésben megnevezte.

21. Részajánlattételre nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Az egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontaná a kivitelezési feladatok komplex ellátását, illetve a projekt megvalósítását nehezítené, sőt adott esetben meg is hiúsíthatná.

22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

23. . Az értékelési szempontok: Pontozás: 0-10, Módszerek: az 1. részszempont: fordított arányosítás, a Minőségi kritérium 1., 2. és 3. értékelési részszempontokra és 4. részszempont arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

24. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés teljesítési feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását a teljesítés során.

25. Eljáró FAKSZ: Dr. Bodor Tímea (lajstromszám: 01115)

26. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/06/2022