Dostawy - 351711-2020

27/07/2020    S143

Polska-Gorzów Wlkp.: Pomoce naukowe

2020/S 143-351711

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS: PL431
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zagórniak
E-mail: zampubl@um.gorzow.pl
Tel.: +48 95735933
Faks: +48 957355612

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów

Numer referencyjny: BZP.271.25.2020.AZ
II.1.2)Główny kod CPV
39162000 Pomoce naukowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów. Zamówienie podzielone jest na 8 zadań (zamówień) częściowych.

Całkowita szacunkowa wartość zamówień dotyczących wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu wynosi 3 702 138,34 PLN.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 280 079.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: programowanie robotów w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44614300 Zestawy pojemników do przechowywania
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pojemniki na przechowywanie; zestaw klocków do robota edukacyjnego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Start-Up, stacja pomiaru jakości powietrza w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
32581000 Sprzęt do przesyłu danych
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31731100 Moduły
35125100 Czujniki
30237240 Kamera internetowa
38341300 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw mikrokomputer jednopłytkowy z zasilaczem i obudową; płytka edukacyjna z ośmiobitowym mikrokontrolerem z rozszerzoną liczbą wyjść/wejść cyfrowych i analogowy; płytka edukacyjna z ośmiobitowym mikrokontrolerem z rozszerzoną liczbą wyjść/wejść cyfrowych i analogowy; zasilacz 5 V 2 A; czujnik temperatury i wilgotność; czujnik smogu; czujnik dwutlenku węgla; czujnik tlenku węgla; czujnik stężenia cząstek; ściągaczka do izolacji; zestaw bitów z grzechotką; stacja lutownicza; narzędzia do prac lutowniczych; pęseta prezycyjna prosta wydłużona; pęseta precyzyjna zagięta; czujnik UV; gogle FPV z kamerą i pilotem; zasilacz 12 V i 5 V 50 W; zasilacz 12 V i 5 V 120 W; zasilacz 5 V 12 V 32 W; amperomierz / woltomierz; kamera usb; zaciskarka do konektorów; zasilacz do miernika prądu/napięcia; lutownica do stacji lutowniczej; topnik; wielofunkcyjne narzędzie do obróbki przewodów; zestaw szczypiec; multimetr cyfrowy; czujnik ciśnienia; czujnik wiatru, kierunku wiatru oraz opadów; wiertarko-wkrętarka; mini szlifierka; lampa stołowa na podstawie z lupą 5D i podświetlaniem LED; zegar RTC; moduł ProtoPi – rozszerzenie od mikrokomputera do płytki stykowej + taśma; płytka uniwersalna mała 210 pól; płytka uniwersalna dwustronna; płytka stykowa – 690 otworów; przewody połączeniowe męsko-męskie 20 cm; przewody połączeniowe żeńsko-męskie 20 cm; przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie 20 cm; kabel sieciowy zasilający (zewnętrzny); przepust kablowy hermetyczny; moduł ethernet dla mikrokontrolera; moduł wifi dla mikrontrolera; antena wifi zewnętrzna; moduł SMS; antena GSM; fotorezystor; cyna do lutowania; odsysaczka do cyny; „Trzecia ręka” do prac lutowniczych; regulator napięcia; układ rozszerzenie pinów mikrokontrolera; moduł przekaźników 2 kanały; moduł przekaźników 4 kanały; gniazdo elektryczne połączeniowe 4 torowe; wtyczka elektryczna połączeniowa 4 pinowe proste; kabel elektryczny 4 żyłowy; krokodylki; pojemniki na przechowywanie z pokrywą; rurki termokurczliwe; pojemnik 1.5L; pojemnik 5L; konwerter USB-UART FTDI 3,3/5V; gniazdo AC z bezpiecznikiem i włącznikiem; wtyczka; pleksi przezroczysta; pleksi czarna; gniazdo bananowe; wtyczka bananowa; listwa kołkowa kątowa; listwa kołkowa; kabel wielożyłowy; srebrzony drut miedziany; przełącznik; Sterownik silników z regulacją prędkości; podkładki M5; śruba M5; nakrętka M5; płytka uniwersalna dwustronna 28 x 155 mm; płytki drukowane (wg projektu); przepust kablowy hermetyczny M20; przepust kablowy hermetyczny M12; listwa zaciskowa 12 torowa; gniazdo elektryczne połączeniowe na kabel ST1211/S4; kalafonia; grot do lutownicy stożkowy 0,2 mm; Grot do lutownicy wkrętak 1,2 x 0,4 mm; grot do lutownicy wkrętak 0,8 x 0,4 mm; grot do lutownicy stożkowy 0,25 mm; grot do lutownicy stożkowy 0,4 mm; kabel sieciowy zasilający; wtyk jednofazowe sieciowe; gniazdo jednofazowe sieciowe; listwa zasilająca AC IP44 zewnętrzna 3-gniazdkowa; listwa zasilająca AC IP44 zewnętrzna 2-gniazdkowa; listwa antyprzepięciowa; pojemnik min 9,0 l maks. 10 l; pojemnik 3 l; zestaw bitów specjalistycznych; taśma izolacyjna; opaski kablowe 2,5 X 100 mm; opaski kablowe 4,8 X 190–200 mm; organizer; listwa zaciskowa do druku; bezpiecznik 1 A; bezpiecznik 1,25 A; bezpiecznik 0,8 A; zestaw rolek 10 x 10 m 0,12 mm 2 TLY; zestaw rolek 10 x 10 m 0,5 mm 2 TLY; zestaw rolek 10 x 10 m 0,22 mm 2 TLY; okulary ochronne; gniazdo RJ11; plecionka do odsysania cyny; piny żeńskie; piny męskie; korpus złącza 10 x 1; korpus złącza 7 x 1; korpus złącza 6 x 1; korpus złącza 4 x 1; korpus złącza 3 x 1; korpus złącza 2 x 1; korpus złącza 1 x 1; korpus złącza 16 x 1; korpus złącza 5 x 1; złącze żeńskie kołkowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: pająki – budowanie sieci komputerowych w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
30200000 Urządzenia komputerowe
31712118 Gniazda lub podstawy dla układów scalonych
32400000 Sieci
30193000 Organizatory i akcesoria
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Walizka z wyposażeniem: – zestaw do Identyfikacji par w kablach wieloparowych; przyrząd montażowy; zestaw zaciskarek do kabli przesyłowych i telekomunikacyjnych; szczypce precyzyjne dla elektroników, szczęki okrągłe, ostre; tester okablowania z zaawansowanym szukaczem przewodów i testerem sieci LAN x 2; regulowany ściągacz i obcinarka z wymiennymi ostrzami, striper; łącznik jednożyłowy przelotowy; narzędzie do zaciskania Schotchloków z krawędzią do odcinania żył; szafa wisząca dwuczęściowa 10U/600/501 drzwi blacha/szkło, stałe osłony boczne RAL 9005 (nośność min. 20 KG); półka ruchoma 19”,1u, o gł. 450 mm, mocowana w czterech punktach czarna; konstrukcja wsporcza pod szafę wiszącą i gniazda natynkowe; szafa ramowa stojąca, 42U/800/800 drzwi blacha/szkło, tył pełny ral 9005 (konstrukcja skręcana – nośność min. 1 000 kg); panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem ral 9005; przełącznik warstwy drugiej; tablica montażowa – konstrukcja wsporcza na listwy elektroinstalacyjne (120 x 150) cm; wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V 2 x 1,5 Ah; patchpanel niewyposażony 19” 1U 24X moduł keystone wersja 2 czarny; keystone cat. 6 UTP; listwa zasilająca 19”, 8 gniazd z bolcem, wtyk unischuko, wyłącznik led; kabel KAT.6 U/UTP PVC 500 mb kolor szary; EM 45 puszka N/T 2MOD; EM suport 2MOD; EM ramka 2MOD; adapter 45 x 45 mm pod 2 moduły keystone; switch Catalyst 2960; Plus 24 TC-L 10/100 + 2T/SFP LAN Base lub równoważny; zestaw montażowy RACK (koszyczek+śruba) 4 szt; śruba sześciokątna nierdzewna; DIN 933 A2 M5 x 35; nakrętka motylkowa nierdzewna; DIN 315 A2 M5; organizator poziomy kabli 19" z zamykanymi plastikowymi uszami czarny ral 9005 1u; organizator pionowy kabli 19" z zamykanym plastikowym uchwytem czarny ral 9005 1u; światłowód EXO-GH-G SM 12*9/125 G.652D CT TUBA 3,2 2000N LSOH (mb); przełącznica teleskopowa 1u 19" niewyposażona ral 9005 czarna; kaseta spawów z uchwytem dla 12 osłonek termokurczliwych; płyta czołowa 1U 24XSC duplex czarna; zaślepka otworu sc duplex; adapter sc/apc sm, dx, standard, ceramiczna ferrula, plastikowa obudowa, flansza, zielony; pigtail 2M 09/125 SM SCAPC G652D 0,9 mm żółty buffer gold; G-LC-SCA-S-002.0-DX-A-28-Y Patchcord Gold Duplex

28 LC SCA SMF G652D 2,0 m; moduł SPF oraz patchcord światłowodowy 2LC – 2LC 1m do przełącznika L2; kanał elektroinstalacyjny 160 mm x 65 mm długość 2 m biały (do Mosaic 45) 2 m dł listwa-kanał PK 160 X 65D; pokrywa końcowa do listwy 160 x 65 biała; gniazdo podwójne 16 A, 2P+Z 45 x 45 mm do mocowania w kanale elektroinstalacyjnym 160 mm x 65 mm; przewód zasilający OWY 3 x 2,5 mm linka 100 m; sklejka 10 mm (1 250 x 2 500) suchotrwała 2/3 brzoza; narożnik wewnętrzny do listwy 160 x 65 biały listwa nar.wew./k 160 X 65D; narożnik zewnętrzny do listwy 160 x 65 biały listwa nar.zew./k 160 X 65D; pokrywa kątowa do listwy 160 x 65 biały listwa pok. kąt./k 160 X 65D; pokrywa końcowa do listwy 160 x 65 biały listwa pok.koń./k 160 X 65D; pokrywa łącząca do kanału elektroinstacyjnego typu: listwa-kanał pk 160 x 65d; kabel kat. 6 U/UTP PVC 305 mb kolor szary; kabel kat.5e F/UTP PVC 305 mb kolor szary; kabel kat.6 U/FTP LSOH 500 mb.

Kolor niebieski; keystone cat. 5E FTP; keystone cat. 6 FTP; wtyk modularny RJ-45 8PIN na drut kat. 6 opakowanie 100 szt.; literatura – KNR nr AT-28 okablowanie strukturalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: montaż i administrowanie systemem alarmowym w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
35121000 Urządzenia ochronne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44322100 Kanały kablowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Centrala alarmowa z funkcją automatyki na makiecie; centrala alarmowa GSM/GPRS/LAN z modułem radiowym; akumulator 12 V min. 18 Ah; czujnik ruchu PIR + MV; czujnik dymu i temperatury; czujnik czadu; czujnik gazu propan-butan; czujnik temperatury; czujnik zalania; czujnik otwarcia (kontaktron); skrzynka montażowa; bus module interface for wire detector - moduł adresowy; czujnik ruchu z kamerą; termostat bezprzewodowy; moduł wyjść PG; moduł czujników obcych; zwora magnetyczna; manipulator LCD; moduły do manipulatora; kontroler dostępu z czytnikiem linii papilarnych; kamera IP – 2 Mpx; rejestrator do kamer IP – 8 kanałów z 2 dyskami twardymi do pracy ciągłej – 6TB oraz switchem 8 portowym z PoE; Lampa oświetleniowa – sterowana; przewód instalacyjny do systemu; puszka do montażu modułów; przewód zasileniowy 3 X 1,5; przewód FTP 4x2x0,5; koryto elektroinstalacyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: projektowanie i wykonanie płytek prototypowych w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44510000 Narzędzia
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
42000000 Maszyny przemysłowe
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zasilacz laboratoryjny 2x 0÷30V/0÷5A + 5V/3A; generator z pomiarem częstotliwości; oscyloskop 50 MHz 2 kanały 32 kpts; lampa biurkowa 6W LED z lupą 5 dioptrii; komplet szczypiec 6 szt.; miernik; miernik uniwersalny z pomiarem indukcyjności; CYNA070/1KGCU -cyna bezołowiowa; pasta bezołowiowa Sn62/Pb36/Ag2 500 g; gilotyna do laminatu; statyw do wiertarki; wiertarka miniaturowa; stacja na gorące powietrze; naświetlarka UV; lakier światłoczuły 200 ml; LED F5 R (1 000 szt.); folia do drukarek atramentowych; pęseta do SMD; cyna fi1.50 LC60 500 g; Sn96.5/Ag3/Cu0.5 pasta bezołowiowa 40 g; preparat do cynowania; wiertło 1,0 mm; wiertło 0,8 m; lutownica – z odsysaczem; plecionka lutownicza, odsysacz cyny; laminat światłoczuły 210 x 300/1,5 jednostronny; laminat światłoczuły 210 x 300/1,5 dwustronny; laminat epoksydowany 210 x 297/1,5 jednostronny; laminat epoksydowany 210x297/1,5 dwustronny; środek trawiący; wywoływacz; listwa zaciskowa; listwa zaciskowa; płytka stykowa; przetwornik piezoelektryczny; Rezystory. Zestaw 660-elementowy; rezystory SMD 1206. zestaw 800-elementowy; rezystory SMD 805. zestaw 800-elementowy

Kondensatory ceramiczne i monolityczne; zestaw 265-elementowy; kondensatory elektrolityczne; zestaw 100-elementowy; dioda elektroluminescencyjna; dioda UV; KE100/35; KE4.7/50V; R5.1K 1206; IRLML2502 - n MOSFED; BC856B -pnp; BC848T -npn; tranzystor MMBT2222A; tranzystor MMBT2907A; tranzystor BC856 SMD, 10 szt.; tranzystor BC848 SMD, 10 szt.; tranzystor N-MOSFET 30 V 1.2 A 0.54 W -IRLML2803; radiator 70 x 30 h = 19 mm profil A4463; tranzystor MJE13009; listwa łamana Z-BL50; BUZ11A; dioda Schottky 1N5822; DIL8; DIL40; DIL 14; DIL 16; dł 100 m H 9 X 12 mm; potencjometr montażowy; potencjometr montażowy; dł 47 m H 9 X 12 mm; MUR160 dioda prostownicza 600V 1A; 74LS00; NE555; NE555 T -SMD; LM358N; GOLDPIN 1X40 P; Z-BL36; LED-LB5050R; ATTINY45-20PU; ATMEGA32A-PU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: model programowalnego taśmociągu w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30237475 Czujniki elektryczne
42000000 Maszyny przemysłowe
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44510000 Narzędzia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw sterująco – sygnalizacyjny (przyciski sterownicze, styki sterownicze, lampki sygnalizacyjne); silnik prądu stałego z przekładnią 24V; silnik krokowy; sterownik dedykowany; zasilacz dedykowany do silnika i sterownika; czujnik indukcyjny; czujnik pojemnościowy; bariera szczelinowa; sprzęgło; pas zębaty; zasilacz 24 V DC; przecinarka do metalu; imadło ślusarskie 100mm; wiertarko-wkrętarka akumulatorowa LI-Ion z dodatkowym akumulatorem oraz kompletem wierteł i bitów; zasilacz na szynę DIN 120W 24V 5A; wałek zębaty; profil aluminiowy konstrukcyjny; złączki konstrukcyjne do profila.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: inteligentne instalacje elektryczne w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31220000 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221200 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia
31681000 Akcesoria elektryczne
31682100 Skrzynki elektryczne
31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

RH-SERWER-DIN-LITE; zewnętrzna antena serwera; przekaźnik 1 kanałowy z nadajnikiem 1 kanałowym; przekaźnik 2 kanałowy z nadajnikiem 2 kanałowym; ściemniacz z nadajnikiem 2 kanałowym; przekaźnik roletowy z 2 wejściami; sterownik PWM 3 kanałowy niskiego napięcia; bateryjny czujnik ruchu z pomiarem temperatury; nadajnik 6 kanałowy; przekaźnik 5 kanałowy; bateryjny moduł pomiaru temperatury i natężenia oświetlenia; zasilacz pradu stałego 12 V/2 A na szynę DIN; gniazdo 1 fazowe natynkowe 16A, 2p+Z, IP44; łącznik świecznikowy natynkowy IP44; wyłącznik różnicowoprądowy P302, 25 A, 30 mA; wyłącznik nadmiarowoprądowy S301, 16 A; stycznik na szynę DIN 230 V/50 Hz 3 fazowy; wentylator łazienkowy; taśma LED RGB; oprawa warsztatowa 230 V 60 W E27 do mocowania na ścianę; puszka instalacyjna fi = 60 mm h = 61 mm do regipsów pojedyncza; skrzynka rozdzielcza 10p natynkowa; termowentylator 2k W 230 V; lampka kontrolna 230 V czerwona na szynę TH35; płyta OSB3 12 x 1250 x 2500; przewód LY 1 mm2 czarny 300/500 V; przewód LY 1 mm2 niebieski 300/500 V; przewód LY 1 mm2 żółto/zielony 300/500 V; przekaźnik elektromagnetyczny 230 V; 50 Hz 4P 10 A; gniazdo przekaźnika 4p 10 A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni: konwersja napędu tradycyjnego na elektryczny w związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
31220000 Elementy składowe obwodów elektrycznych
44510000 Narzędzia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp., POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Instalacja fotowoltaiczna 500 W; Zestaw centralny silniki napędowe 8 Fun + kontroler + czujnik prędkości; Wkrętarka akumulatorowa; Komplet kluczy nasadowych; Komplet kluczy płaskich; Zestaw kluczy rowerowych specjalistycznych; Materiały drobne (przewody, artykuły złączne, przewody, końcówki).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.08.04.02-08-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 072-170929
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: programowanie robotów w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Voltex Electronic, Grzegorz Karnia
Adres pocztowy: ul. Traugutta 6
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 318.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 382.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Start-Up stacja pomiaru jakości powietrza w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Part-AD, Artur Dyrda
Adres pocztowy: Grzechynia 768
Miejscowość: Maków Podhalański
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-220
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 382.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 52 715.95 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Pająki- budowanie sieci komputerowych w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Voltex Electronic, Grzegorz Karnia
Adres pocztowy: ul. Traugutta 6
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 123 276.93 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 106 406.69 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Montaż i administrowanie systemem alarmowym w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Voltex Electronic, Grzegorz Karnia
Adres pocztowy: ul. Traugutta 6
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 786.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 088.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Projektowanie i wykonanie płytek prototypowych w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Part-AD, Artur Dyrda
Adres pocztowy: Grzechynia 768
Miejscowość: Maków Podhalański
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 110.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 013.47 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Model programowalnego taśmociągu w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Voltex Electronic, Grzegorz Karnia
Adres pocztowy: ul. Traugutta 6
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 496.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 076.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Inteligentne instalacje elektryczne w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Voltex Electronic, Grzegorz Karnia
Adres pocztowy: ul. Traugutta 6
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 792.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 767.58 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Wyposażenie pracowni: Konwersja napędu tradycyjnego na elektryczny w związku z realizacją projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Voltex Electronic, Grzegorz Karnia
Adres pocztowy: ul. Traugutta 6
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 282.97 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 630.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jest to zamówienie udzielane w częściach. Szacunkowa wartość całego zamówienia przekracza równowartość kwoty 214 000,00 EUR.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

Zamówienie częściowe nr 1: 30,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 2: 1 000,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 3: 2 000,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 4: 600,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 5: 400,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 6: 900,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 7: 200,00 PLN

Zamówienie częściowe nr 8: 200,00 PLN

3. Wykonawca wraz z formularzem oferty i wykazem (wykazami) cen złoży następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych);

3) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy);

5) dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego.

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020