Services - 35174-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Copenhagen: Refuse disposal and treatment

2022/S 015-035174

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: I/S Amager Ressourcecenter
National registration number: 34 20 81 15
Postal address: Vindmøllevej 6
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telephone: +45 29294691
Internet address(es):
Main address: https://www.a-r-c.dk/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Behandling og afsætning af Umalet træ fra ARC`s Genbrugspladser

II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Umalet træ fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

Se yderligere information i punkt II.2.4

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 861 150.00 DKK / Highest offer: 4 311 100.00 DKK taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen Umalet træ fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.

Fraktionen skal afsættes til genbrug og/eller genanvendelse. Ved genbrug forstås direkte genbrug af f.eks. gulvbrædder til nye gulvbrædder, mens der ved genanvendelse forstås eksempelvis genanvendelse af træ til spånpladeproduktion. ARC imødeser en så høj genbrugsprocent som muligt, uden at der dog er et krav om genbrug.

Affaldsmængderne vil blive tilført modtageranlægget over året med en vis variation måned for måned - svarende til den variation, som konstateres på ARCs genbrugspladser.

Der kan ske ændringer i fraktionen i løbet af kontraktperioden fx ved nye lovkrav. ARC forventer ligeledes, at modtageranlægget er åben for mindre ændringer i fraktionen, hvis der opstår en bedre genbrug/genanvendelse ved en anden sortering. Eventuelle ændringer vil ske i samarbejde med ARC.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Miljø / Weighting: 25%
Price - Weighting: 75%
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kontrakten kan forlænges i 4 x 6 måneder.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 199-482530
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RGS Nordic A/S
National registration number: 15084790
Postal address: Selinevej 4
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 2 861 150.00 DKK / Highest offer: 4 311 100.00 DKK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Det er en forudsætning for indgåelse af Kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 11.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele Kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud at forberede den nødvendige dokumentation.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf lovens § 3, stk. 1

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022