Usluge - 352112-2020

TINazivHrvatska-Osijek: Usluge financijskog leasinga
NDBroj objave obavijesti352112-2020
PDDatum objave27/07/2020
OJBroj izdanja SL S-a143
TWMjesto/grad kupcaOSIJEK
AUSlužbeno ime kupcaUnikom d.o.o. Osijek (07507345484)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan22/07/2020
DTRok za podnošenje27/08/2020
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)66114000 - Usluge financijskog leasinga
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.unikom.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU