Varer - 352149-2019

26/07/2019    S143    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Sorø: Biokemiske analysatorer

2019/S 143-352149

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Sabroe Parbst
E-mail: CAPAR@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 51800182

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Analyse af influenza/RSV til sygehuse i Region Sjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38434500
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af analyseudstyr til PoC analyse af Influenza/RSV til sygehusene i Region Sjælland.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 12 264 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33127000
38432000
38434580
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

PoC analyse udstyr af type: GeneXpert IV til Klinisk Biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der ønskes desuden mulighed for tilkøb af moduler, hvor det skønnes nødvendigt ved implementering af flere PoC analyser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Sjælland skal bruge udstyr, der opfylder disse krav:

— Fuldt automatiseret,

— Kan anvendes af ikke laboratoriepersonale såsom sygeplejesker o.l,

— Ingen forbehandling af prøver,

— Adgang til forskellige analysemoduler,

— Tovejs- kommunikation med MADS/SP,

— Analysemenu skal indeholde:

—— Influenza/RSV*

—— MRSA*

—— CD*

—— CPO*

—— VRE*

—— GBS

—— Norovirus

— Analysetid for Influenza/RSV er <35 min,

— Mulighed for at se amplifikationskurver,

— Muligheder for løbende at påsætte prøver på apparatet.

Ved en grundig undersøgelse af markedet, finder vi at der ikke findes andet udstyr, der tilbyder mulighed for den korte analysetid med samt den den variation af analyser, der skal være til rådighed, for korrekt og sikkert at triagere patienter i sygehusenes regi og dermed undgå unødige indlæggelser i isolation.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Diagen AS
CVR-nummer: 33743599
Postadresse: c/o Johnny Olafsen Syrenhaven 5
By: Egtved
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6040
Land: Danmark
E-mail: johnny@diagen.dk
Telefon: +45 40228060
Fax: +45 43458060
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 12 264 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V2.3 nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort jf. lov om klagenævnte for udbud § 4, stk 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indgives for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/07/2019