Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 35218-2020

24/01/2020    S17

Belgie-Brusel: Doplňkové slovníky regulačních koncepcí a výkaznických povinností pomocí strojového učení

2020/S 017-035218

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštovní adresa: SPA2, 07/027
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Doplňkové slovníky regulačních koncepcí a výkaznických povinností pomocí strojového učení

Spisové číslo: FISMA/2019/050/E
II.1.2)Hlavní kód CPV
72212170 Vývoj programového vybavení pro dosažení souladu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Celkovým cílem zakázky na služby je vyvinout praktická řešení, která využijí metody zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení (ML) spolu se vstupy odborníků, s cílem analyzovat právní texty a určit příslušné koncepce a jejich definice. Dalším cílem je určit požadavky na podávání zpráv obsažené v analyzovaných právních textech.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72314000 Sběr a zařazování dat
72322000 Správa dat
73220000 Poradenství v oblasti vývoje
79140000 Právní poradenství a informace
79131000 Dokumentační činnost
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel. Maximálně 6 koordinačních setkání s veřejným zadavatelem se bude konat v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Konkrétně se od zhotovitelů očekává provedení těchto úkolů:

1) Zahrnutí legislativy v rozsahu GŘ FISMA, tj. legislativy na úrovni 1, úrovni 2 a dokumentů precedenčního práva na úrovni 3 dle jejich vývoje. Důležitým prvkem, který je třeba řešit, je včasný vývoj části dokumentace;

2) Sestavení glosáře koncepcí relevantních pro danou části dokumentace pomocí určení jejich definic;

3) Sestavení slovníčku výkaznických povinností, uvedených v dané části dokumentace, který určí klíčové vlastnosti těchto povinností, tj. kdo co a komu vykazuje;

4) Dosažení faktické přesnosti sestavovaných slovníčků blížící se 100 % pomocí lidsky obsluhovaného strojového učení;

5) Navržení a vývoj nástrojů pro využití slovníčků v praxi GŘ FISMA při legislativním výzkumu a zpracování, které umožní prohlížet, vyhledávat a prozkoumávat koncepce v glosáři, výkaznické povinnosti a komentované dokumenty.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita a relevantnost navržené metodiky / Váha: 65
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 14
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 21
Cena - Váha: 40
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz zadávací dokumentace.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 180-437493
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: FISMA/2019/050/E4/SE/OP
Název:

Doplňkové slovníky regulačních koncepcí a výkaznických povinností pomocí strojového učení

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/12/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Crosslang NV
Národní identifikační číslo: 869914707
Poštovní adresa: Kerkstraat 106, Amerikagebouw
Obec: Gentbrugge
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 9050
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 540 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 500 875.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 32 %

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925 Luxembourg
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2020