Tjenesteydelser - 35220-2020

24/01/2020    S17

Belgien-Bruxelles: Teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelsen af fugle- og habitatdirektiverne

2020/S 017-035220

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelsen af fugle- og habitatdirektiverne

Sagsnr.: ENV.D.3/SER/2019/0016
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne kontrakt er levering af tekniske og videnskabelige bidrag til Kommissionen på 3 områder, der er af central betydning for gennemførelsen af EU's naturlovgivning (direktiv 2009/147/EF, fugledirektivet, og direktiv 92/43/EØF, habitatsdirektivet): analyse af retssager eller EU-finansierede projekter og programmer med henblik på at kontrollere overensstemmelsen med kravene i EU's naturlovgivning, udarbejdelse af vejledningsdokumenter og tekniske bemærkninger med henblik på at fremme en sammenhængende gennemførelse af direktiverne og evaluering af de oplysninger, der indgives af medlemsstaterne i medfør af rapporteringsforpligtelser forbundet med direktiverne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 580 750.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen angivet i afsnit I.3). Offentligt udbud — kontraktens løbetid er 12 måneder, med mulighed for forlængelse 2 gange, og maksimumsbudgettet er fastsat til 1 800 000 EUR, inklusive forlængelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskontrolforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 02 — Standsning og vending af biodiversitetstab

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 117-285783
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0202/2019/815819/SER/ENV.D.3
Betegnelse:

Teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelsen af fugle- og habitatdirektiverne

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: N2K Group EEIG
Postadresse: Rue de la Liaison 23
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Institute for European Environmental Policy AISBL — IEEP
Postadresse: Rue Joseph II 36-38
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 800 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 580 750.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med artikel 11, stk.1, litra e) i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i stk. 11.4«.

Koncernen N2K Group består af følgende medlemmer: ATECMA Asesores Tecnicos de Medio Ambiente SL, Comunita Ambiente SRL, Ecosystems Ltd, Daphne — Inštitút aplikovanej ekológie, Ecosphere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordring til at afgive bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2020