Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Byggentreprenader - 352347-2021

12/07/2021    S132

Norge-Arendal: Anläggningsarbete

2021/S 132-352347

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: TransQ Qualification, Achillevs Information AB (Sweden) on behalf of the Transport and Post utilities listed in Section VI.3)
Nationellt registreringsnummer: 556515-3706
Postadress: PO Box 1817
Ort: Arendal
Nuts-kod: NO Norge
Postnummer: 4858
Land: Norge
E-post: transq@achilles.com
Telefon: +47 37063540
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.achilles.com/community/transq-nordics/
Upphandlarprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3614
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TransQ Qualification — Notification of Qualification System — Works

Referensnummer: T2021/001-3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: NO Norge
II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.8)Kvalificeringssystemets giltighetstid
Ingen tidsbegränsning
Förlängning av kvalificeringssystemets giltighetstid
Formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

TRANQ is of indefinite duration, but supplier information must be updated annually. Suppliers already qualified on TRANSQ will be reminded to renew before the qualification period expires. The annual qualification fee is ranging from SEK 5 000 to 10 100 payable in advance. Suppliers can update their information during the qualification period.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Norska, Svenska