Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 352405-2021

13/07/2021    S133

Španělsko-Alicante: Bankovní služby pro uložení finančních prostředků v eurech

2021/S 133-352405

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Národní identifikační číslo: V-03965324
Obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Země: Španělsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8855
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8855
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Bankovní služby pro uložení finančních prostředků v eurech

Spisové číslo: AO/001/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
66112000 Vkladové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Úřad má v úmyslu uzavřít smlouvy o poskytování bankovních služeb pro uložení finančních prostředků až se třemi (3) zhotoviteli.

Úřad může u každého zhotovitele uložit od 20 000 000 do 50 000 000 EUR. Pokud jde o zůstatek, který bude uložen na podnikatelských spořicích účtech , nebyly přijaty žádné závazky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avda. Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem je zajistit následující služby:

1) podnikatelské spořicí účty pro uložení finančních prostředků v eurech;

2) internetový bankovní systém, který úřadu umožní spravovat převody a investice prostřednictvím zabezpečených internetových stránek finanční instituce;

3) měsíční a roční bankovní výkazy za všechny účty v elektronickém formátu;

4) manažer vztahů, který bude dohlížet na všechny služby a řídit je a zajistí hladké provedení zakázky včetně pravidelných a/nebo konkrétních žádostí od úřadu;

5) asistenční služba technické podpory jako první kontaktní bod pro jakékoliv dotazy týkající se každodenních bankovních činností

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Bod 6.2.3 Právní a regulační způsobilost: uchazeči musí být bankovními institucemi. Uchazeč musí předložit v odpovědi na nabídku čestné prohlášení, řádně podepsané a datované oprávněným zástupcem, ve kterém uvede, že má právní a regulační způsobilost vykonávat odbornou činnost potřebnou k provedení zakázky.

Poskytovatel služeb, kterému bude zakázka zadána, musí před podpisem smlouvy předložit konkrétní oprávnění prokazující jeho právní a regulační způsobilost.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Uchazeči musí být bankovními institucemi.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/09/2021
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/09/2021
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš dva zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí úřad obdržet celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň dva pracovní dny předem na e-mailovou adresu: procurement@euipo.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddíle I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro doručení uvedenou v oddílu IV.2.2) si veřejný zadavatel vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu a zveřejnit prodloužení na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/07/2021