Palvelut - 352405-2021

13/07/2021    S133

Espanja-Alicante: Pankkipalvelut varojen tallettamista varten euroina

2021/S 133-352405

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8855
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8855
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pankkipalvelut varojen tallettamista varten euroina

Viitenumero: AO/001/21
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66112000 Talletuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) aikoo solmia palvelusopimuksen varojen tallettamiseen liittyvien pankkipalvelujen toimittamisesta enintään kolmen (3) sopimusosapuolen kanssa.

Virasto aikoo tehdä 20 000 000–50 000 000 euron arvoisen talletuksen kunkin sopimusosapuolen kanssa. Yrityssäästötilien saldon osalta ei tehdä mitään sitoumuksia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avda. Europa 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimukseen sisältyy seuraavat palvelut:

1) yrityssäästötilit varojen tallettamista varten euroina,

2) internet-pohjainen verkkopankkijärjestelmä, jonka avulla virasto voi tehdä tilisiirtoja ja sijoituksia rahoituslaitoksen turvatun verkkosivuston kautta,

3) kuukausittaiset ja vuotuiset sähköiset tiliotteet kaikista pankkitileistä,

4) suhteista vastaava toimihenkilö, joka valvoo ja hallinnoi kaikkia palveluja, varmistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja käsittelee viraston tavanomaiset ja/tai erityispyynnöt,

5) teknistä tukea tarjoava helpdesk-palvelu, joka toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä päivittäisiin pankkitoimiin liittyvissä tiedusteluissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kohta 6.2.3 – Oikeustoimikelpoisuus ja sääntelyyn liittyvä kelpoisuus: tarjoajien on oltava pankkeja. Tarjoajan on toimitettava valtuutetun edustajan asianmukaisesti allekirjoittama ja päiväämä kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus osana tarjoustaan, joka osoittaa, että tarjoajalla on oikeustoimikelpoisuus ja sääntelyyn liittyvä kelpoisuus sopimuksen suorittamista varten tarvittavan ammattitoiminnan harjoittamiseksi.

Sopimusosapuoleksi valitun tarjoajan on toimitettava todisteet oikeustoimikelpoisuudestaan ja sääntelyyn liittyvästä kelpoisuudestaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Tarjoajien on oltava pankkeja.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/09/2021
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/09/2021
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 2 työpäivää ennen tilaisuutta sähköpostitse osoitteeseen procurement@euipo.europa.eu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Mikäli kohdassa I.3) kuvattuihin sähköisiä viestintävälineitä ei ole saatavilla tai niihin tulee toimintahäiriöitä kohdassa IV.2.2) annettua vastaanottamisen määräaikaa edeltävien viiden päivän aikana, hankintaviranomainen varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) annetussa internetosoitteessa ilman oikaisuilmoituksen julkaisemista tätä ennen tähän ilmoitukseen. Tästä hankinnasta kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan tilaamaan tarjouspyynnöt kohdassa I.3) saadakseen ilmoituksen, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman PO Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/07/2021