Bauleistung - 352563-2021

Submission deadline has been amended by:  415336-2021
13/07/2021    S133

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 133-352563

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosító szám: 18272839241
Postai cím: Margit körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Telefon: +36 306394965
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ferencesek.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692612021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692612021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése

Hivatkozási szám: EKR000692612021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felöli oldalon szabvány FIBA minősítésű kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A bővítés során új tantermek és közösségi területek alakulnak ki. A tornacsarnok tetején intenzív zöldtető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45212230 Öltözőtermek berendezése
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45236250 Park terepegyengetése
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felöli oldalon kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda pályának meg kell felelnie meg az MKOSZ versenyszabályoknak, oly módon, hogy az a hitelesítés után alkalmas legyen utánpótlás megyei és regionális továbbá felnőtt max. II. osztály játékok lebonyolítására. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A tornacsarnok tetején intenzív zöldtető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium műemléki védelem alatt áll (Nyilvántartási azonosító: 6176, 6177, 16190, törzsszám: 2311, 2316, 2316). A kivitelezési munkákat az épületegyüttesben elhelyezkedő gimnázium, kollégium, valamint ferences rendház és ferences szociális otthon folyamatos működése mellett és akadályoztatása nélkül kell elvégezni.

Kivitelezés alapvető műszaki jellemzői:

A nyertes ajánlattevő feladata 2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. szám alatti, 17320/2. helyrajzi számú ingatlanon új, cca. 3 500-3 900 m2 nettó alapterületű épületbővítés kivitelezése.

Az eljárás keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére kerül sor:

1. Alépítményi munkák

— Elválasztó rétegek beépítése, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc két rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen - 650 m2

— Talajjavító réteg építése, régészeti terület visszatöltése lavírsíkig, tartószerkezeti tervek szerinti specifikáció szerinti vagy egyenértékű töltőanyaggal - 612 m2

— Fejtett humusz és föld felrakása szállítóeszközre, géppel - 986 m3

— Munkagödör földkiemelése - 3719 m3

— Betonacél helyszíni szerelése - 34 t

— Talajnedvesség elleni szigetelés - 1594 m2

2. Építőmesteri munkák

— Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése - 795 m3

— Vasbetonfal készítése - 811 m3

— Oldalfalvakolat készítése - 1252 m2

3. Szakipari munkák

— Felület előkészítése, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően - 3450 m2

— Úsztatott esztrich vagy fűtőesztrich, hő- vagy hangszigetelésen, gépi feldolgozással - 2898 m2

— Gumiburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, gumilemezből- 1762 m2

— Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés falon- 4179 m2

— Diszperziós festés- 8358 m2

— Hő- és hangszigetelés elhelyezése bármely épületszerkezetben, alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően - 5521 m2

— Lapostető hő- és hangszigetelése - 2252 m2

— Csapadékvíz elleni szigetelés- 6432 m2

— Kétrétegű, inhomogén vakolható kőzetgyapot hőszigetelő lemez - 1463 m2

— Homlokzati nyílászárók és függönyfalak - 92 db

— Belső nyílászárók - 100 db

4. Környezetrendezési munkák

— Aszfalt járdaburkolat bontása depóniába - 259 m2

— Térkőburkolat készítése - 372 m2

— Örökzöld cserjék telepítése terv szerinti mérettel - 202 db

— Aszfalt burkolat bontás alépítménnyel- 840 m2

5. Behajtó közlekedéstechnikai munkák

— Földmű vízszintes felületének rendezése, a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül - 32 m2

— Öntöttaszfalt (MA-8) terítése meglévő soványbeton alapra - 133 m2

6. Épületgépészet

7. Épületvillamosság

a) erősáramú rendszerek

— Merev, sima falú műanyag védőcső elhelyezése -6100 m

— Beton födémdoboz - 362 db

— Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben - 40 730 m

— Lámpatestek - 839 db

b) gyenge áramú rendszerek

— Cat6a S/FTP 550/23s MHz 4P fali kábel LSOH-1, FRNC, kék - CCXEDR-D0047-C003-L7 - 24000 fm

— MÜII védőcső oldalfalba/födémbe süllyesztve, szerelvényekkel, bilinccsel - 6150 fm

c) BMS munkák

— Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör rézvezetővel, PVC érszigeteléssel - 3550 fm

— Erősáramú jelző- és vezérlőkábel sodrott rézvezetővel, lágy PVC érszigeteléssel - 8180 fm

8. Konyhatechnológiai munkák

— Kiszolgáló pult - 1 db

— Oldalsó és hátsó pult - 3 db

— Öltözőszekrény - 2 fakkos - 2db

9. Felvonó

— L1 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten - 1 db

— L2 jelű felvonó teljeskörű telepítése, beüzemelése, engedélyezéssel, oktatással kompletten - 1 db

10. Sporttechnológia

— Függőleges mozgatású, elektromos térelválasztó szerkezet (fogadó szerkezettel), komplett, szerelve beüzemelve - 1 készlet

— Küzdőtéri padozat (pont + felület elasztikus) - 704 m2

— Pályavonalak kitűzése, felfestése - 444 fm

— Bordásfalak (egyszakaszos) beépítés, rögzítő szerkezettel, komplett - 29 db

11. Meglévő épület átalakítási munkái

— Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötéssel - 67 db

— Diszperziós festés, műanyag bázisú vizes-diszperziós festés alapozása és két rétegben falon - 4374 m2

— Oromfal magasítás hő- és hangszigetelése, egyhéjú, fordított rétegrendű tető hőszigetelése - 28,5 m2

A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.

Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli köznevelési sportlétesítmények kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db; max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli mélyalapozási munkák elvégzésében szerzett szakmai többlettapasztalata (projektek száma min. 0 db; max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többletidőtartama (min. 0 naptári hónap, maximum 36 naptári hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő vállalja EURO III vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, személyi állományt vagy építőipari alapanyagot szállító gépjárművek alkalmazását a munkaterületen (Igen/Nem) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, a kiadott költségvetés XVI. munkalapján az 1.-9. tételekben részletezett egyes épületvillamossági munkákra, régészeti bemutatóablakra, lakatos és üvegszerkezetekre (Opciós Tételek I.), illetve a kiadott költségvetés XVI. munkalapján az 10.-70. tételekben meghatározott asztalos szerkezetre, kerti bútorokra és eszközökre, sporttechnológiára, sporteszközökre és kondícionálótermi eszközökre (Opciós Tételek II.) opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, ha Ajánlatkérő a fent nevezett kivitelezési munkákra vonatkozóan a projekt fedezetéül szolgáló támogatás terhére anyagi fedezettel nem rendelkezne. Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő az Opciós Tételek I. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult, valamint az Opciós Tételek II. tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy az opciós tétellel érintett munkákra igényt tart-e).

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés a felhívás II.1.6) pontjához: A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés tárgyának jellege (épületbővítés kosárlabda csarnok építéssel és környezetrendezéssel) nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok, műszaki és gazdasági egységet képeznek és komplex megvalósítást igényelnek. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemek, a munkavégzés időbeli feltételei alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszíneken ellehetetlenítené a kivitelezést és az épületegyüttesben működő intézmények működését, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. Ajánlatkérőnek ésszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.

2) Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: A II.2.7) pontban rögzített időtartam a teljes kivitelezés időtartama, a szerződésben rögzített teljesítési részhatáridő 2022. augusztus 26., mely a fűtési rendszer teljes körű működésére megállapított részhatáridő, amely szerint a meglévő épület kazánjának a kialakítandó tornacsarnok új kazánházába való áthelyezése, a meglévő rendszerhez való (fűtési alapvezetékre) csatlakozásának teljesítése, valamint a fűtési rendszer működőképes (sikeres nyomáspróba vizsgálat és fűtési rendszer beszabályozás) megléte szükséges, annak érdekében, hogy a 2022/2023. tanév kezdetétől a projektingatlan fűtési rendszerének rendeltetésszerű használata, különösen azoktatási tevékenység céljából, e tevékenység akadályozása, ellehetetlenítése nélkül biztosított legyen Ajánlatkérő számára.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján].

Igazolási módok:

A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

A.1) Előzetes igazolás

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

B.1) Előzetes igazolás

Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:

SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A) Előzetes igazolás

P/1-P/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

P/1.-P/2. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont, 19.§ (3) bekezdése]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen üzleti években nem éri el összesen a nettó 1 800 000 000 Ft-ot.

P/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 500 000 000 Ft-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P/1.-P/2. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1-M.3.

1) Előzetes igazolás:

M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások:

M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásának vagy beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. és 24. § alapján, az alábbiak szerint:

— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),

— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— a teljesítés helye,

— a referencia mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M.1. referenciakövetelmény esetében a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapban belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pont].

M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)

— ajánlattevő általi megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik jogosultsággal, a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,

— a szakember(ek) saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll(nak),

— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és

— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe]

Aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.

M/3. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - az:

— ajánlattevő általi megnevezését,

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll,

— a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata sajátkezűleg aláírt önéletrajzban történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/3. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe].

Aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) műemléki épület(ek) bővítési munkáira vonatkozó referenciával, mely megfelel az alábbi követelményeknek [vagyis részét képezték az a)-c) alpontok szerinti feladatok]:

a) a műemlék épülethez funkcionálisan kapcsolódó és/vagy közvetlen környezetében új épület és/vagy épületrész építésére került sor (közvetlen környezetnek minősül az épülettel azonos helyrajzi számú vagy azzal közvetlenül szomszédos ingatlan);

b) a műemlék épület környezetének kert- és/vagy tájépítészeti rendezése került megvalósításra;

c) a műemlék épület bővítési munkái tartalmaztak villamos és/vagy gépészeti munkarészeket.

Az M/1.1. alkalmassági követelmény kizárólag 2 db referenciával teljesíthető. Az M/1.1. alkalmassági követelmény „bővítés”, „épület” és „épületrész” alatt Ajánlatkérő az alábbi fogalmakat érti:

— bővítés: meglévő építmény beépített térfogatának vízszintes irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység,

— épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából,

— épületrész: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja.

M/1.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább 500 m2 nettó alapterületű köznevelési sportlétesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciamunkával, amely magába foglalt minden szakágra kiterjedő kivitelezési munkát, úgymint építészeti, szerkezetépítési, épületgépészeti és épületvillamossági munkákat.

Az M/1.2. alkalmassági követelmény is kizárólag 2 db referenciával teljesíthető. Az M/1.2. alkalmassági követelmény „köznevelési sportlétesítmény” alatt Ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti:

Köznevelési sportlétesítmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény feladatainak ellátása érdekében épített és/vagy felújított épület, amely sporttevékenység céljára rendszeresített berendezéssel, felszereléssel, a csoportos és egyéni felszerelések tárolására, illetve legalább egy, a sporttevékenységhez kapcsolódó háttértevékenységek céljára szolgáló helyiséggel (pl.: öltöző) is rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja figyelmet, hogy az Étv. 2. § 10. pontja alapján épületnek pedig jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény minősül, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelmény körében figyelembe veszi mindazon referenciákat, melyek a vizsgált időszak alatt kerültek befejezésre, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónapban lettek megkezdve. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 1. rész 4. pont];

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 2. rész 3. pont];

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 2. rész 5. pont];

M/2.4. legalább 1 felsőfokú környezetmérnök és/vagy tájépítész és/vagy kertészmérnök végzettséggel rendelkező vagy ezen végzettségekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Az M.2. pontra jelölt szakemberek között az átfedés megengedett.

M.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

a) minimum középfokú végzettség;

b) műemlék épület bővítések és/vagy felújítások területén minimum 3 éves szakmai tapasztalat.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseire.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2.1, M/2.2 és M/2.3. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A) Ellenszolgáltatás

A Projekt a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány javára EBF/221/2018-NFM_SZERZ azonosító számon kiállított Támogató Okirat terhére biztosított támogatásból valósul meg.

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. Előleg igénylése esetén az előleg a részszámlákban egyenlő arányban kerül elszámolásra, melynek alapján a számla ellenértéke az előleg arányos részével csökkentett összegben kerül megfizetésre.

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 6 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint

— 1. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15.%-a,

— 2. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 30 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,

— 3. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 45 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,

— 4. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,

— 5. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 75 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,

— 6. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 90 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,

— végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően, mértéke a nettó a vállalkozói díj 10 %-a.

Az Opciós Tételek díjának elszámolására a végszámlában kerülhet sor.

A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére - alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, - alvállalkozó igénybevételének hiányában - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltak szerint kerül sor.

A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás:

A kötbérek alkalmazására Ajánlatkérő abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési dokumentumokban megállapított részletes szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevő megszegi olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés].

a) Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / naptári nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a vállalkozói díj 15 %-ának erejéig érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.

b) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 10 %-a.

c) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó vállalkozói díj 15 %-a.

d) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontja, az időtartama min. 60 hónap (többletjótállás vállalható, min. 0, max. 36 hónap).

Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VI.3) pontban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/08/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/08/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Karakterkorlátozásra tekintettel a III.2.2) pont folytatása:

Teljesítési biztosíték, valamint jóteljesítési biztosíték:

a) A teljesítési biztosíték mértéke: a tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a, futamideje: a teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell rendelkezésre állnia, azzal, hogy az okirati formában nyújtott teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőt követő 45. napig kell érvényesnek lennie. A teljesítési biztosítékot (mint a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot) a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a munkaterület átadásának napján szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

b) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges nettó vállalkozói díj 5 %-a, futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás időtartamának tervezett lejártáig kell rendelkezésre állnia, azzal, hogy az okirati formában nyújtott jóteljesítési biztosítéknak a jótállás időtartamának tervezett lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie.

A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek

— óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel

A dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.

3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra,

— felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.

AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá

— az ESPD-t (kitöltve),

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,

— az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát,

— meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást,

— az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint.

4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

6) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

7) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

8) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.

9) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

10) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:

— adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti,

— alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás; jótállás többletidőtartama egyenes arányosítás; szakmai tapasztalat: pontozás; a környezetvédelmi vállalások szempontja: abszolút értékelés.

11) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás: 2021. július 23. 09:00 óra, találkozó: 2500 Esztergom, Bottyán János U. 10. (Hrsz.: 17320/2), a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium főbejára előtt.

12) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.

13) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 150 millió forint /káresemény és legalább 800 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással.

14) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 3 500 000,- Ft. A biztosítékot az ajánlattételi határidőig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a biztosíték Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti formák valamelyikében, az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva legalább az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie, illetve rendelkezésre kell állnia, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:

a) számlaszám: 11600006-00000000-52306053

b) az átutalás közleményében fel kell tüntetni: „Esztergom tornacsarnok - ajánlati biztosíték;

c) ezen biztosítéki forma esetén a biztosíték összege az ajánlattételi határidő lejártáig kell jóváírásra kerüljön Ajánlatkérő bankszámláján;

Garancia/kezességvállalás/kötelezvény (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:

a) közös ajánlattétel esetén a benyújtásra kerülő dokumentum tartalmából egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az Ajánlatkérőt illeti meg;

b) garancia/kezességvállalás/kötelezvény bármelyikének alkalmazása esetén a benyújtásra kerülő dokumentumnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bek.-nek.

15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csizmadia Péter (00482), dr. Csepy Dorottya (01102)-

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2021