Obras - 352584-2018

11/08/2018    S154    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Sosnowiec: Trabajos de paisajismo

2018/S 154-352584

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 140-319360)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Wyględacz
Teléfono: +48 322960835
Correo electrónico: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
Código NUTS: PL22B

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.um.sosnowiec.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.um.sosnowiec.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (BO18/VI/4).

Número de referencia: WZP.271.1.83.2018.MW
II.1.2)Código CPV principal
45112700
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj ok. 1,5 km ciągu komunikacyjnego w postaci ścieżki pieszo rowerowej o nawierzchni mineralno-żywicznej na bazie kruszywa i żywicy w ramach zadania p.n.: „Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (BO18/VI/4)”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 140-319360

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: