Obras - 352591-2018

11/08/2018    S154    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios

2018/S 154-352591

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 125-284041)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Rechowicz
Teléfono: +48 323581332
Correo electrónico: zp@uck.katowice.pl
Fax: +48 323581432
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.katowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCKoraz zakup sprzętu aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii położnictwa ginekologii okulistyki dzieci ..I

Número de referencia: DZP/381/64A/2018
II.1.2)Código CPV principal
45215140
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w ramach Odcinka Ginekologicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, zlokalizowanego na 3 piętrze segmentu A budynku głównego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w ramach Ginekologicznego Bloku Operacyjnego z Zespołem Porodowym, zlokalizowanego na 4 piętrze segmentu C budynku głównego zespołu klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 14 w Katowicach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych), montażem paneli elektryczno-gazowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia w postaci 3 kolumn anestezjologicznych, 3 lamp operacyjnych bloku operacyjnego oraz zabudów meblowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 125-284041

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 09/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 07/10/2018
Léase:
Fecha: 22/10/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 09/08/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ OKRES ZWIAZANIA OFERTĄ