Suministros - 352640-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información previa sin convocatoria de concurso - No procede 

Dinamarca-Aarhus: Implantes ortopédicos

2018/S 154-352640

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Allé 15
Aarhus N
8200
Dinamarca
Persona de contacto: Anders Kahr Dalsgaard
Teléfono: +45 78410000
Correo electrónico: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk
Código NUTS: DK04

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.udbud.rm.dk

Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Høring af udbud af osteosyntesemateriale og skulderimplantater

Número de referencia: 1-23-4-101-18-17
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2018 osteosyntesemateriale og skulderimplantater. Der er på nuværende tidspunkt 23 delkontrakter, men det kan ændre sig frem til det endelige udbud, hvorfor der i bekendtgørelsen ikke er lavet en oplistning af delkontrakterne.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, sendes det foreløbige materiale i høring.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183200
33183300
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK04
II.2.4)Descripción del contrato:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2018 osteosyntesemateriale og skulderimplantater.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, sendes det foreløbige materiale i høring.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til hvilket afsnit i udbudsmaterialet kommentaren vedrører.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbudsafdelingen og hvis det er hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra regionens hospitaler.

Vi vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af:

- Kravspecifikation,

- Tilbudsliste,

- Tidsplan.

Ordregiver vil endvidere gerne have svar på følgende konkrete spørgsmål:

- Er der obligatoriske positioner i Tilbudslisten, som gør det vanskeligt at byde ind?

- Mangler der positioner på Tilbudslisten (er der noget Tilbudsgiver ønsker at byde ind med, som ikke er afdækket)?

- Er der mindstekrav i Kravspecifikationen, som gør det vanskeligt at byde ind?

- Er der yderligere kvalitative parametre, som Ordregiver bør inddrage i evalueringen?

- Er der krav i Kravspecifikationen som er uklare, og bør defineres yderligere?

Høringssvar bedes fremsendt til:

anders.dalsgaard@stab.rm.dk

Høringssvar bedes mærket:

Sagsnr. 1-23-4-101-18-17 Høring af udbud af osteosyntesemateriale og skulderimplantater.

Høringssvaret skal være regionen i hænde onsdag d. 24.8.2018 kl. 14:00

Foruden muligheden for at fremsende skriftlige høringssvar, vil der blive afholdt individuelle høringsmøder i Aarhus på følgende datoer:

- Onsdag d 22.8.2018,

- Torsdag d. 23.8.2018,

- Fredag d. 24.8.2018.

Leverandører som ønsker at deltage I et høringsmøde, kan fremsende et ønske om en dato til: anders.dalsgaard@stab.rm.dk

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
08/10/2018

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018