Építési beruházás - 352648-2021

13/07/2021    S133

Magyarország-Debrecen: Útburkolat építése

2021/S 133-352648

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyugati határoló út kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000162492021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyugati határoló út és a hozzá kapcsolódó kerékpárutak, csapadékvíz elvezető rendszer, szennyvíz- és vízvezeték rendszer, valamint hírközlési hálózat kivitelezési munkái.

Jellemző mennyiségek

Útépítés

2040,28 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út (csatlakozó sárrázó burkolatokkal, párhuzamos mg.-i utakkal)

2115,02 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2,50 burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút

Csapadékvíz elvezetés

Zárt csapadékcsatorna építés 170,20 m

Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4 333 m

Ivóvíz- szennyvíz

Vízvezeték építése 1 542,10 m

Szennyvíz nyomóvezeték építése 1 628,50 m

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10,30 m

Szennyvízátemelő építése 1 db

Nyomáscsökkentő állomás építése 1 db

Elektromos hálózat ~ Közvilágítási hálózat építése:

144 méter közvilágítási kábel fektetése és közvilágítási rendszer telepítése, mely magába foglalja az oszlop állítást, illetve a kandeláberek és világító testek felszerelését.

22 kV nyomvonal építése (3x1x240mm2 NA2X(f)2Y kábel) 840m

Hírközlési alépítmény

Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza) 14 770 m

40mm-es PE-T csövek normál módon: 14 440 m

Irányított fúrás 110 mm 310 m

200 mm-es csövek 20 m

Optikai kábel behúzása (meglévő és kiépülő alépítményekbe) 4750 m

Szénhidrogén vezeték

PE 100 SDR11 MOP=10bar gáznyomócső 943 m

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 772 977 362.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233162 Kerékpárút építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet. Hrsz: Lásd II.2.4.) pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jellemző mennyiségek

Útépítés

2040,28 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út (csatlakozó sárrázó burkolatokkal, párhuzamos mg.-i utakkal)

2115,02 m hosszban - Aszfalt burkolatú, 2,50 burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút

Csapadékvíz elvezetés

Zárt csapadékcsatorna építés 170,20 m

Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4 333 m

Ivóvíz- szennyvíz

Vízvezeték építése 1 542,10 m

Szennyvíz nyomóvezeték építése 1 628,50 m

Gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10,30 m

Szennyvízátemelő építése 1 db

Nyomáscsökkentő állomás építése 1 db

Elektromos hálózat ~ Közvilágítási hálózat építése:

144 méter közvilágítási kábel fektetése és közvilágítási rendszer telepítése, mely magába foglalja az oszlop állítást, illetve a kandeláberek és világító testek felszerelését.

22 kV nyomvonal építése (3x1x240mm2 NA2X(f)2Y kábel) 840m

Hírközlési alépítmény

Hírközlési alépítmény hálózat (védőcsövek összesített hossza) 14 770 m

40mm-es PE-T csövek normál módon: 14 440 m

Irányított fúrás 110 mm 310 m

200 mm-es csövek 20 m

Optikai kábel behúzása (meglévő és kiépülő alépítményekbe) 4750 m

Szénhidrogén vezeték

PE 100 SDR11 MOP=10bar gáznyomócső 943 m

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki hírközési alépítményi hálózat kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki kerékpárút kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A befektetővel megkötött szerződésben vállalt határidők tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 041-101669
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyugati határoló út kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 28733232403
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 772 977 362.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési, előkészítő munkák egyes részfeladatai

Geodéziai munkák egyes részfeladatai

Ideiglenes építések egyes részfeladatai

Földmunkák, tereprendezés, egyéb, kiegészítő, kapcsolódó, járulékos munkák egyes részfeladatai

Területelőkészítő munkák egyes részfeladatai

Útépítési munkák egyes részfeladatai

Csapadékvíz-elvezetés egyes részfeladatai

Szénhidrogén vezeték építési munkáinak egyes részfeladatai

Hírközlési/távközlési hálózat egyes részfeladatai

Növénytelepítés egyes részfeladatai

Átemelő telep egyes részfeladatai

Szennyvízvezeték egyes részfeladatai

Elektronos hálózatok egyes részfeladatai

Nyomáscsökkentő állomás egyes részfeladatai

Vízvezeték egyes részfeladatai

Munkaterület előkészítő, fel/levonulási munkák, irodák biztosítása, energiaellátás, ideiglenes melléklétesítmények, EU arculat-, depóniahely-kialakítási munkák, szállítási útvonalak egyes részfeladatai

Területelőkészítő és befejező, helyreállító, rekultivációs, kertészeti munkák, egyéb kiegészítő, kapcsolódó, járulékos munkák egyes részfeladatai

Bontási munkák egyes részfeladatai

Irtás, föld- és sziklamunka egyes részfeladatai

Szállítási, fuvarozási munkák egyes részfeladatai

Dúcolási, védelembe helyezési munkák egyes részfeladatai

Közműkiváltási, rákötési, csatlakozási munkák egyes részfeladatai

Helyszíni beton és vasbeton munkák, műtárgy-, akna-építési munkák egyes részfeladatai

Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

Zsaluzási, állványozási munkák egyes részfeladatai

Víztelenítési munkák egyes részfeladatai

Lakatos munkák egyes részfeladatai

Közművek egyes részfeladatai

Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, mérések, vizsgálatok, próbák, öblítés, mosatás, fertőtlenítés, tisztító légfúvatás, beszabályozás, laborvizsgálatok, mérési jegyzőkönyvek, dokumentációk, munka- és tűzvédelmi munkák egyes részfeladatai

Kiegészítő, egyéb, járulékos munkák egyes részfeladatai

Őrzés, vagyonvédelem, biztosítások egyes részfeladatai

Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelési munkáinak egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás keretében az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

Adószám: 28733232-4-03

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság /1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2./

Adószám: 10776456-4-43

Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4029 Debrecen, Dobozi utca 17) Adószám: 12110508-2-09; ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. épület) Adószám: 12523326-2-15; KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) Adószám: 11876566-2-15 közös ajánlattevők

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73.)

Adószám: 14904134-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2021