Services - 35266-2022

21/01/2022    S15

Poland-Gdansk: Ice-clearing services

2022/S 015-035266

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
National registration number: 191687276
Postal address: ul. Mostowa 11 A
Town: Gdańsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 80-778
Country: Poland
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl
Telephone: +48 583264960
Fax: +48 583264999
Internet address(es):
Main address: www.zdw-gdansk.pl
Address of the buyer profile: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi obecnie krajowej nr 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) w sezonach zimowych 2021-2022 i 2022-2023 na terenie działania RDW Puck w podziale na części: (...)

Reference number: 66/DZS/2021/PN/WUDiM
II.1.2)Main CPV code
90630000 Ice-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej), ciągów pieszych (chodników), ciągów pieszo – rowerowych w sezonach zimowych 2021-2022 i 2022-2023.

Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:

Część 1 - Usługi ZUD obecnie droga krajowa nr 6 (docelowo drogi wojewódzka) Gdynia – Boże Pole Wielkie;

Część 2 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Rumia;

Część 3 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Reda;

Część 4 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Wejherowo;

Część 5 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Bolszewo – Boże Pole Wielkie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - Usługi ZUD obecnie droga krajowa nr 6 (docelowo drogi wojewódzka) Gdynia – Boże Pole Wielkie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
63121100 Storage services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Region północny, województwo pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi ZUD obecnie droga krajowa nr 6 (docelowo drogi wojewódzka) Gdynia – Boże Pole Wielkie. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV i V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowy opis terminu wykonania usługi wskazano w Rozdziale I SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Rumia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Region północny, województwo pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Rumia. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV i V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowy opis terminu wykonania usługi wskazano w Rozdziale I SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Reda

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Region północny, województwo pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Reda. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV i V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowy opis terminu wykonania usługi wskazano w Rozdziale I SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Wejherowo

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Region północny, województwo pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Wejherowo. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV i V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowy opis terminu wykonania usługi wskazano w Rozdziale I SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Bolszewo – Boże Pole Wielkie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Region północny, województwo pomorskie

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Bolszewo – Boże Pole Wielkie. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV i V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowy opis terminu wykonania usługi wskazano w Rozdziale I SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania usług zimowego utrzymania drogi krajowej nr 6 od momentu oddania do użytkowania nowego odcinka drogi ekspresowej S6. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Planowany termin oddania do użytkowania drogi ekspresowej S6 został ustalony na miesiąc kwiecień 2022, jednakże z powodu przyspieszenia robót budowlanych prognozuje się oddanie w/w drogi do użytkowania w terminie wcześniejszym. W związku z tym, że dokładny termin oddania do użytkowania w/w drogi ekspresowej S6 nie jest na ten moment znany, a Zamawiający musi podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, zasadne jest skrócenie terminu składania ofert, co znacznie przyspieszy procedurę udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-656847
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Część 1 - Usługi ZUD obecnie droga krajowa nr 6 (docelowo drogi wojewódzka) Gdynia – Boże Pole Wielkie

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część 2 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Rumia

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Część 3 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Reda

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Część 4 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Wejherowo

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Część 5 - Kompleksowe usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi obecnie DK 6 (docelowo drogi wojewódzkiej) m. Bolszewo – Boże Pole Wielkie

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-678
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.7.1 i 23.7.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-678
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022