Suministros - 352716-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Hortalizas, frutas y frutos de cáscara

2018/S 154-352716

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București
Romania
Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1
Bucureşti
030011
Rumania
Persona de contacto: Eugen Dan Daia
Teléfono: +40 213142315
Correo electrónico: registratura@dgas.ro
Fax: +40 213142316
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dgas.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare legume și fructe

Número de referencia: R1150
II.1.2)Código CPV principal
03220000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1) Albitura (ţelină şi postârnac) kg 2 720;

2) ardei gras vara kg 2 900;

3) ardei kapia kg 2 700;

4) ardei gras iarna kg 2 100;

5) castraveti vara kg 4 560;

6) castraveti iarna kg 550;

7) ceapa kg 8 400;

8) conopida vara kg 2 500;

9) conopida iarna kg 300;

10) dovlecei vara kg 2 000;

11) dovlecei iarna kg 1 250;

12) fasole uscata kg 6 600;

13) fasole verde kg 3 340;

14) linte kg 750;

15) morcovi kg 4 500;

16) vinete vara kg 2 900;

17) vinete iarna kg 1 400;

18) spanac verde kg 1 000;

19) loboda kg 700;

20) praz kg 400;

21) usturoi capatana kg 850;

22) varza alba kg 5 000;

23) verdeata kg 7 500;

24) masline kg 6 300;

25) rosii iarna kg 6 500;

26) rosii vara kg 6 650;

27) banane kg 4 900;

28) caise kg 1 600;

29) pomelo kg 2 400;

30) gutui kg 300;

31) grepfruit kg 6 640;

32) piersici kg 640;

33) nectarine kg 2 580;

34) kiwi kg 2 580;

35) lamai kg 2 640;

36) mere kg 12 600;

37) pere kg 5980;

38) portocale kg 13 600;

39) struguri albi kg 6 960;

40) visine kg 700;

41) stafide kg 80;

42) capsuni kg 1 440;

43) cirese kg 1 440;

44) ciuperci kg 2 000;

45) Salata verde buc./1 kg 750 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 086 700.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Albitura (ţelină şi postârnac) kg 2 720;

2) ardei gras vara kg 2 900;

3) ardei kapia kg 2 700;

4) ardei gras iarna kg 2 100;

5) castraveti vara kg 4 560;

6) castraveti iarna kg 550;

7) ceapa kg 8 400;

8) conopida vara kg 2 500;

9) conopida iarna kg 300;

10) dovlecei vara kg 2 000;

11) dovlecei iarna kg 1 250;

12) fasole uscata kg 6 600;

13) fasole verde kg 3 340;

14) linte kg 750;

15) morcovi kg 4 500;

16) vinete vara kg 2 900;

17) vinete iarna kg 1 400;

18) spanac verde kg 1 000;

19) loboda kg 700;

20) praz kg 400;

21) usturoi capatana kg 850;

22) varza alba kg 5 000;

23) verdeata kg 7 500;

24) masline kg 6 300;

25) rosii iarna kg 6 500;

26) rosii vara kg 6 650;

27) banane kg 4 900;

28) caise kg 1 600;

29) pomelo kg 2 400;

30) gutui kg 300;

31) grepfruit kg 6 640;

32) piersici kg 640;

33) nectarine kg 2 580;

34) kiwi kg 2 580;

35) lamai kg 2 640;

36) mere kg 12 600;

37) pere kg 5 980;

38) portocale kg 13 600;

39) struguri albi kg 6 960;

40) visine kg 700;

41) stafide kg 80;

42) capsuni kg 1 440;

43) cirese kg 1 440;

44) ciuperci kg 2 000;

45) Salata verde buc./1 kg 750 buc. 75 kg;

46) mandarine kg 8 600;

47) struguri negri kg 6 460;

48) dovleac kg 700;

49) pepene rosu kg 640;

50) pepene galben kg 640;

51) brocoli kg 870;

52) gulii kg 100;

53) ridichii negre kg 100;

54) sfecla rosie kg 1 000;

55) ananas kg 2 800;

56) ceapa verde leg./0,05 kg 1 400 leg. 70 kg;

57) avocado buc./0,15 kg 1 200 buc. 180 kg.

Total (kg) 175 685 kg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: T4. Pentru impul de inlocuire produselor neconforme Pof = (Vmin/Vof) x 5 / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 3. Pentru timpul de livrare: Pof = (Vmin/Vof) x 10 / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 2. Pentru garantie: Pof = (Vof/Vmax) x 15 / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Art. 165 din H.G. 395/2016, val. min. 1 086 700 RON, dupa care se elab./evalueaza of.; val. max. 1 630 050 RON = val. cu suplimentari.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

2) Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea 98/2016.

Nota: Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator;

3) Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 167 din Legea 98/2016.

Nota: Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator;

4) Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmina Ioana Simiean Nicolescu — director general,

— Claudia Ramona Popescu — director economic si administrativ,

— Iuliana Popescu — sef serviciu administrativ,

— Eugen Dan Daia — sef serv. achizitii, inspector de specialitate;

— Laura Maria Dragu — consilier juridic;

— Vlad Dumitru Vasiliu — sef birou aprovizionare;

— Adrian Oprea — consilier juridic;

— Laurentiu Viorel Calugarita — consultant;

5) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate operatorului economic clasat pe primul loc vor fi incarcate in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica.

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Pentru persoanele juridice/fizice straine. Ofertantul va prezenta documente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(respectarea principiului recunoasterii reciproce), la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este rezident.

Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile/furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Cerintele autoritatii contractante se va realiza prin completarea DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele solicitate operatorului economic clasat pe primul l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Se va completa in DUAE o lista a produselor similare livrate in ultimii 3 ani in conf. cu prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici care depun oferte trebuie sa dovedeasca ca au livrat in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), in baza unui contract, sau mai multe contracte, produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin 1 000 000 RON, fara TVA. Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Completarea DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului sustinator.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa in DUAE. Confirmarea livrarii produselor consta in prezentarea a unui certificat/document/contract/proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va fi obligat sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului sustinator.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 14/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Pentru oferte clasate pe locul I cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin SEAP, pentru incarcarea de noi preturi. Pentru complet. DUAE, se va accesa link: https://ec.europa.eu/ growth/tools-databases/espd/filter. Sectiunea General — Doc. — Fisa de informatii privind ofertantul — sa reiasa date de identificare ale acestuia. Pret unitar max. 2 zecimale.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform art. 8 lit. a) din Legea nr. 101/2016, privind remediile și căile de atac în materia atribuirii contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul Achiziții Publice
Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1
Bucureşti
011133
Rumania
Teléfono: +40 213142315
Correo electrónico: registratura@dgas.ro
Fax: +40 213142316

Dirección de internet: www.dgas.ro.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/08/2018