Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 352830-2018

11/08/2018    S154

Lithuania-Vilnius: Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances

2018/S 154-352830

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
National registration number: 290743240
Postal address: Rudnios g. 6
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09300
Country: Lithuania
Contact person: Sigita Stankevičienė
E-mail: sigita.stankeviciene@meteo.lt
Telephone: +370 52751194
Internet address(es):
Main address: http://www.meteo.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5447
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=414581
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=414581&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vandens srovės greičio matavimo suktukų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
38290000 Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Planuojama įsigyti 28 komplektus vandens srovės greičio matavimo suktukų.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38290000 Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Planuojama įsigyti 28 komplektus vandens srovės greičio matavimo suktukų.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti 1 kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ numatoma finansuoti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 05.1.1-APVA-V-004 veiklas.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.

Užpildytą EBVPD turi pateikti:

1.1) pasiūlymą pateikęs dalyvis;

1.2) kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

1.3) kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas;

2) perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų;

3) tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimu 1 000 EUR sumai.

Mokėjimai atliekami eurais: avansinio mokėjimo dydis – iki 20 proc. bendros sutarties kainos. Norėdamas gauti avansą, tiekėjas privalo pateikti sąskaitą avansiniam mokėjimui ir avansinio mokėjimo grąžinimo banko / kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą visai avanso sumai, kuri privalo galioti visą prekių tiekimo laikotarpį. Galutinis mokėjimas (ne mažiau kaip 80 proc. sutarties kainos) atliekamas pasirašius priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas už pateiktas prekes sumoka per 7 dienas nuo finansavimo lėšų gavimo iš įgyvendinančios institucijos, bet ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų, jas pagrindžiančių dokumentų bei priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/09/2018
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2018