Services - 35287-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Advertising campaign services

2022/S 015-035287

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
National registration number: 4453144
Postal address: Strada: Mihai Vodă, nr. 6
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050041
Country: Romania
Contact person: DIRECTIA DE LOGISTICA
E-mail: achizitii@politiaromana.ro
Telephone: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Internet address(es):
Main address: www.politiaromana.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Organizarea unei campanii naționale de educație rutieră, în cadrul proiectului ”Educație rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”

Reference number: 4453144/2021/670404
II.1.2)Main CPV code
79341400 Advertising campaign services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Se intentioneaza achizitia privind organizarea unei campanii naționale de educație rutieră, în cadrul proiectului ”Educație rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare: 13 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 175 000.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30192800 Self-adhesive labels
39294100 Information and promotion products
79961100 Advertising photography services
92400000 News-agency services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bd. George Coșbuc nr. 83-85 sector 5 București.

II.2.4)Description of the procurement:

Organizarea unei campanii naționale de educație rutieră, în cadrul proiectului ”Educație rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră” - cantitate conform celor mentionate in specificatiile tehnice pentru fiecare reper

VALOAREA ESTIMATA ESTE COMPUSA DIN:

Concepție/creație/dezvoltare de materiale de comunicare - VALOARE ESTIMATA 80.000 lei

Materiale tipărite - VALOARE ESTIMATA 12.000 lei

Obiecte promoționale - VALOARE ESTIMATA 190.550 lei

Campanie afișaj - VALOARE ESTIMATA 320.000 lei

Producție spot radio și spot TV - VALOARE ESTIMATA 290.000 lei

Campanie radio/tv/online - VALOARE ESTIMATA 1.450.000 lei

Campanie presă scrisă - VALOARE ESTIMATA 35.000 lei

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Număr sisteme de afișare OOH Numărul de fețe/screen nu poate fi mai mic decât cel prevăzut în Caietul de sarcini Numărul maxim de fețe/screen punctate va fi de 800/50, toate ofertele de peste această valoare vor primi punctaj egal. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Greutate campanie online Numărul de afișări / vizitatori unici / click-uri / advertoriale presă nu poate fi mai mic decât cel stabilit în Caietul de sarcini. Numărul maxim de afișări/vizitatori unici/ click-uri/advertoriale presă punctate va fi de 10.000.000 afișări/1.500.000 vizitatori unici/30.000 click-uri/25 advertoriale, toate ofertele de peste aceste valori vor primi punctaj egal. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Valoare TRPs campanie TV TRPs ofertat nu poate fi mai mic decât cel stabilit în Caietul de sarcini. Numărul maxim de TRPs punctate va fi de 4000, toate ofertele de peste această valoare vor primi punctaj egal. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Număr de difuzări radio Numărul de difuzări radio nu poate fi mai mic decât cel stabilit în Caietul de sarcini. Numărul maxim de difuzări punctate va fi de 1000, toate ofertele de peste această valoare vor primi punctaj egal. / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

proiect ”Educație rutieră - Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră”

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 130-344346
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 670404/43
Title:

Contract organizarea unei campanii nationale de educatie rutiera

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Complete Media Grup SRL
National registration number: RO 17045040
Postal address: Strada Dristorului, Nr. 91-95
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 031534
Country: Romania
E-mail: roxana@completemedia.ro
Telephone: +40 0314379881
Fax: +40 0314379880
Internet address: www.completemedia.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALL MEDIA COMPANY S.R.L.
National registration number: 14341415
Postal address: Strada Calea 13 Septembrie, Nr. 191, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050732
Country: Romania
E-mail: office@allmediacompany.ro
Telephone: +40 212226972
Fax: +40 212226082
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 377 550.00 RON
Total value of the contract/lot: 2 175 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Postal address: Strada Mihai Vodă, Nr. 6
Town: Bucuresti
Postal code: 050041
Country: Romania
E-mail: logistica@politiaromana.ro
Telephone: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Internet address: www.politiaromana.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022