Suministros - 352910-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Ząbki: Equipamiento médico

2018/S 154-352910

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rychlińskiego 1
Ząbki
05-091
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Miazga
Teléfono: +48 227816841
Correo electrónico: sekretariat@mswdrewnica.pl
Fax: +48 227816502
Código NUTS: PL912

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mswdrewnica.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Número de referencia: 6/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego i gospodarczego oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu w podziale na 15. zadań wg rozdziału V ust. 1 SIWZ oraz załącznika nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późń. zm.) – dotyczy pakietów I-XI.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego i technicznego dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresach i terminach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet I Sprzęt medyczny drobny

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie I zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.).

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet IV Ssak

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie IV zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.).

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet IX System dezynfekcji pomieszczeń

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie IX zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.).

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet XI Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33130000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki , POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie XI zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.).

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet XII Video printer do aparatu USG

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42962000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie XII zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet XIV Wyposażenie rehabilitacyjne

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37440000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie XIV zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet XV Wyposażenie gospodarcze

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39700000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu wymienionego w Pakiecie XV zgodnie z załącznikiem nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

2. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 2 – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 (OPZ) do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.06.01.00-14-a573/18-00

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 100-228069
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet I Sprzęt medyczny drobny

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet IV Ssak

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Pakiet IX System dezynfekcji pomieszczeń

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Pakiet XI Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Pakiet XII Video printer do aparatu USG

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 14
Denominación:

Pakiet XIV Wyposażenie rehabilitacyjne

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Pakiet XV Wyposażenie gospodarcze

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W przedmiotowym postępowaniu dla części (pakietów) nr I, XI, XII, XIV nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części (pakietów) nr I, XI, XII, XIV, ponieważ nie złożono żadnej oferty w wymienionych częściach postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu dla części (pakietów) nr IV, IX, XV, na które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tych częściach kwoty brutto odpowiednio: 15 966,00 PLN, 9 698,40 zł, 54 530,79 PLN, zostały złożone oferty brutto odpowiednio: 57 380,40 PLN, 34 344,00 PLN, 117 797,10 PLN. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części (pakietów) nr IV, IX, XV, ponieważ złożono oferty przekraczające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tych częściach, a której Zamawiający nie może zwiększyć do kwot najkorzystniejszych ofert w tych częściach.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone art. 179-198g ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. Środkami ochrony prawnej są odwołanie do Prezesa KIO oraz skarga do sądu.

5. Odwołanie może być wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 180 Pzp;

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Terminy do wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. Skargę wnosi się do sądu, zgodnie z art. 198a-198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018