Suministros - 352926-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Karlovy Vary: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 154-352926

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Karlovarský kraj
70891168
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06
Chequia
Persona de contacto: Ing. Daniel Kosík
Teléfono: +420 777337313
Correo electrónico: daniel.kosik@contractis.cz
Código NUTS: CZ041

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kr-karlovarsky.cz

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III

II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem je Část 19–Nábytek nerezový a ostatní kovový, Část 20–Sedací nábytek, Část 21–Nábytek-stoly, skříně, psací stoly-DTD, Část 22–Laboratorní nábytek, Část 23–Zařízení interiéru, Část 24–Domácí spotřebiče. VZ zahrnuje dodávku nábytku a dalšího vybavení a zařízení do místa určení, jeho montáž, instalaci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy. Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 711 400.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karlovarský kraj - město Cheb

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka nerezového a ostatního kovového nábytku pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu, K Nemocnici 17, Cheb. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 20 VZ - Sedací nábytek

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karlovarský kraj - město Cheb

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka sedacího nábytku pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu, K Nemocnici 17, Cheb. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karlovarský kraj - město Cheb

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka nábytku - stoly, skříně, psací stoly pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu, K Nemocnici 17, Cheb. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karlovarský kraj - město Cheb

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka laboratorního nábytku pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu, K Nemocnici 17, Cheb. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 23 VZ - Zařízení interiéru

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karlovarský kraj - město Cheb

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka zařízení interiéru a informačního systému pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu, K Nemocnici 17, Cheb. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 24 VZ - Domácí spotřebiče

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39700000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Karlovarský kraj - město Cheb

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodávka domácích spotřebičů - infrazářiče, chladničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, varné konvice pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu, K Nemocnici 17, Cheb. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 040-087072
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Část 19 VZ - Nábytek nerezový a ostatní kovový

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20
Denominación:

Část 20 VZ - Sedací nábytek

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21
Denominación:

Část 21 VZ - Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22
Denominación:

Část 22 VZ - Laboratorní nábytek

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 23
Denominación:

Část 23 VZ - Zařízení interiéru

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 24
Denominación:

Část 24 VZ - Domácí spotřebiče

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Martin Pastor
73442194
nám. V. Řezáče 647/14
Karlovy Vary
360 01
Chequia
Teléfono: +420 353223255
Correo electrónico: obchod@chladserviskv.cz
Código NUTS: CZ041

Dirección de internet: http://www.chladserviskv.cz

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 717 890.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 711 400.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018