Suministros - 352934-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Debrecen: Unidad de ultrasonidos

2018/S 154-352934

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Hungría
Persona de contacto: Balogh Gergely
Teléfono: +36 52512700/73057
Correo electrónico: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Código NUTS: HU321

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.unideb.hu

Dirección del perfil de comprador: http://kancellaria.unideb.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DEK-567_Adásvételi szerződés 1 db ultrahang-készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika részére

Número de referencia: DEK-567
II.1.2)Código CPV principal
33112200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

DEK-567_Adásvételi szerződés 1 db ultrahang-készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika részére

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 9 990 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4)Descripción del contrato:

DEK-567_Adásvételi szerződés 1 db ultrahang készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika részére.

Vizsgálati területek, programok: Kardiológiai alkalmazási csomag.

Rendszer paraméterek:

Rendszer dinamika tartomány Min. 280 dB.

TGC sáv állítások száma manuális potenciométerekkel Min. 8.

Egy gombnyomásos képoptimalizáló rendszer, mely állítja a 2D gaint, dinamika tartományt, TGC-t, doppler erősítést, alapvonalat, és a skálát.

Folyamatos automatikus képoptimalizáló rendszer, mely állítja a 2D gaint, TGC-t és a dinamika tartományt.

Beépített akkumulátor alvó üzemmód biztosítására és a tápegység védelme érdekében.

Gyorsindítás alvó üzemmódból, maximum 20 másodperc alatt.

Szürkeségi fokozatok száma Min. 256.

Fókuszok száma Min. 8.

Minimális vizsgálati mélység Min. 2 cm.

Maximális vizsgálati mélység Max. 40 cm.

Maximális energia felvétel: 280 VA.

A készülék által kibocsájtott maximális zajszint: 42 dB.

Digitális adatfeldolgozó csatornák száma min. 4 500 000 db.

Real time nagyítási lehetőség min 16x.

Nagyítási lehetőség freezelt képen „pásztázási funkcióval min 16x.

Képalkotási frekvencia tartomány (rendszeradat) Minimum 1 - 20 MHz.

Dual (két élő kép) megjelenítési mód.

Triplex mód.

Nyers adatkezelés, (utólag, freezelt állítható a 2D, color gain, dinamika tartomány, skála és az alapvonal).

Szöveti harmonikus képalkotás.

Monitor (készülékbe integrált), képátló mérete min. 21’ (col).

Dönthető, forgatható.

Kezelőfelület: A közbeszerzés részét képező műszaki leírásban megadottak szerint.

Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén az árut átadni, illetve a nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

AK a köv.okok miatt nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget: A beszerzés tárgya 1 db készülék, mely megbonthatatlan egységet képez.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 073-161438
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

DEK-567_Adásvételi szerződés 1 db ultrahang készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika részére

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Baromed Kft.
Székely Bertalan u. 10. 3/40.
Budapest
1064
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 9 990 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők neve, címe adószáma:

Baromed Kft., 1064 Budapest, Székely Bertalan u. 10. 3/40., 12339372-2-42;

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom köz 2., 14570692-2-07

Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Baromed Kft., 1064 Budapest, Székely Bertalan u. 10. 3/40., 12339372-2-42

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018