Suministros - 352975-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Pisz: Electricidad

2018/S 154-352975

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Piski
ul. Warszawska 1
Pisz
12-200
Polonia
Persona de contacto: Marzena Wójcik
Teléfono: +48 874254700
Correo electrónico: sekretariat@powiat.pisz.pl
Fax: +48 874254701
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.powiat.pisz.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Biała Piska
pl. Mickiewicza 25
Biała Piska
12-230
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: sekretariat@bialapiska.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.bialapiska.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
Banie Mazurskie
19-520
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: sekretariat@gminabaniemazurskie.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Budry
ul. Wojska Polskiego 27
Budry
11-606
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: ug@budry.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.budry.warmia.mazury.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Dubeninki
ul. Dębowa 27
Dubieninki
19-504
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: j.golianek@dubeninki.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.dubeninki.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 19
Gołdap
19-500
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: zastepca.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://strazgoldap.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Gołdapski
ul. Krótka 1
Gołdap
19-500
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: starostwo.goldabskie@post.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.powiatgoldap.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6b
Grajewo
19-200
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: starostwograjewo@poczta.onet.pl
Código NUTS: PL843

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.starostwograjewo.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
Kolno
18-500
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: kolno@home.pl
Código NUTS: PL842

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
Kowale Oleckie
19-420
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: gmina@kowale.fr.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.gmina.kowale.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Olecko
pl. Wolności 3
Olecko
19-400
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: um@um.olecko.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.umolecko.bip.doc.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 1
Olecko
19-400
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: olmedica@olmedica.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.olmedica.pl

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Olecki
ul. Kolejowa 32
Olecko
19-400
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: starostwo@powiat.olecko.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spolecko.bip.doc.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku
Olecko Kolonia 4
Olecko
19-400
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: spzzod@powiat.olecko.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spzzod.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
ul. Kolejowa 27A
Olecko
19-400
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: zamojski.m@straz.olecko.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://kppspolecko.bip.gov.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Orzysz
ul. Giżycka 15
Orzysz
12-250
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: um@orzysz.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.orzysz.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32
Rajgród
19-206
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: gmina@umrajgrod.pl
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Węgorzewski
ul. 3-go Maja 17B
Węgorzewo
11-600
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: starostwo@powiatwegorzewski.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.powiatwegorzewski.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 53
Wieliczki
19-404
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: sekretariat@wieliczki.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://wieliczki.bipgmina.pl/

I.1)Nombre y direcciones
GoldMedica Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
Gołdap
19-500
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: sekretariat@goldmedica.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://goldmedica.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Świętajno
Świętajno 104
Świętajno
19-411
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: ug@swietajno.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.swietajno.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74
Grajewo
19-203
Polonia
Persona de contacto: jw
Correo electrónico: d.lewczuk@straz.bialystok.pl
Código NUTS: PL843

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
Filipów
16-424
Polonia
Persona de contacto: Marzena Wójcik
Correo electrónico: sekretariat@filipow.pl
Código NUTS: PL623

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.filipow.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.

Número de referencia: Or.272.1.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.10.2018r. do 31.3.2020r. do 1 224 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 19.721,98 MWh., z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 14.678,73 MWh

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5.043,25 MWh.

2. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)15 %.

3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność.

4. Stosowane okresy rozliczeniowe: 1 miesiąc

5. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 905 278.76 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL623
Código NUTS: PL841
Código NUTS: PL842
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Powiatu Piskiego, Grajewskiego, Gołdapskiego, Węgorzewskiego, Oleckiego, teren Gminy Rajgród oraz Miasto Kolno

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 703 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 14.678,73 MWh, z tego:

Strefa I 10.144,40 MWh

Strefa II 3.594,33 MWh

Strefa III 940,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)15 %.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.10.2018r. do 31.03.2020r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.

W przypadku 3 PPE Gminy Rajgród dostawy zakończą się 30.6.2019 r.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL623
Código NUTS: PL842
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Banie Mazurskie, Gmina Biała Piska, Gmina Budry, Gmina Dubeninki, Gmina Filipów, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Orzysz, Gmina Świętajno, Gmina Wieliczki, Gmina Rajgród, Miasto Kolno

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 521 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 5 043,25 MWh, z tego:

Strefa I 1 936,79 MWh

Strefa II 3 106,46 MWh

Strefa III 0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii elektrycznej (+/-)15 % oraz z zastrzeżeniem zapisów pkt 4 poniżej.

4. Miasto Kolno złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego, w wyniku którego nastąpić ma ograniczenie poboru energii elektrycznej. Wskazane przez zamawiającego szacowane zużycie energii elektrycznej na poziomie 317,76 MWh zakłada uzyskanie dofinansowania, a tym samym zmniejszony pobór. W przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycji i nie przeprowadzenia modernizacji zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości energii elektrycznej do 730,00 MWh.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.10.2018 r. do 31.03.2020 r. z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.

6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Miasto Kolno zastrzega możliwość zwiększenia ilości energii o 412,24MWh (tj. do 730,00 MWh) w przypadku nie otrzymania dofinansowania na modernizację oświetlenia drogowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163848
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Energa Obrót S.A.
Aleja Grunwaldzka 472
Gdańsk
80-309
Polonia
Correo electrónico: przetargi2@energa.pl
Código NUTS: PL634
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 669 682.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 481 416.27 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Enea S.A.
ul. Górecka 1
Poznań
60-201
Polonia
Código NUTS: PL415
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 235 596.25 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 268 881.70 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018