Suministros - 353025-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Chipre-Lemesos: Sulfuros, sulfatos; nitratos, fosfatos y carbonatos

2018/S 154-353025

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Symboylio Apocheteyseon Lemesoy - Amathoyntas
T.Th. 50622
Lemesos
3608
Chipre
Teléfono: +357 25881888
Correo electrónico: info@sbla.com.cy
Fax: +357 25881777
Código NUTS: CY

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.eprocurement.gov.cy

Dirección del perfil de comprador: https://www.eprocurement.gov.cy

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Διαγωνισμός αρ. 5/2018, για την προμήθεια νιτρικού ασβεστίου [σε στερεή μορφή συγκεντρώσεων Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατό (%) κ.β.].

Número de referencia: PU.2.5/2018
II.1.2)Código CPV principal
24313000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόννων ± 30 τοις εκατό (%), νιτρικού ασβεστίου (σε στερεή μορφή), για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα 2 μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους της προσφοράς), για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόννων ± 30 τοις εκατό (%), με σκοπό τη διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα, για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου. Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου, σε ποσότητες των 24 τόννων περίπου, ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες, από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών, που θα ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον ανάδοχο, σε μηνιαία βάση. Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 872 352.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24313400
14300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CY000
II.2.4)Descripción del contrato:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόννων ± 30 τοις εκατό (%), νιτρικού ασβεστίου (σε στερεή μορφή), για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα 2 μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους της προσφοράς), για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόννων ± 30 τοις εκατό (%), με σκοπό τη διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα, για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου. Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου, σε ποσότητες των 24 τόννων περίπου, ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες, από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών, που θα ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον ανάδοχο, σε μηνιαία βάση. Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη 12 μήνες, για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόννων, με δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων κατά 30 τοις εκατό (%).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 032-069540
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Σύμβαση αρ. 5/2018, για την προμήθεια νιτρικού ασβεστίου (σε στερεή μορφή), συγκέντρωσης νιτρικών ΝΟ3=60 % κ.β.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
C.V. Philippou Ltd
2, Kimonos Street, Strovolos
Nicosia
2001
Chipre
Teléfono: +357 22314151
Correo electrónico: cvp@cvp.com.cy
Fax: +357 22312662
Código NUTS: CY

Dirección de internet: https://www.eprocurement.gov.cy

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 982 800.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 872 352.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Η συνολική τελική αξία της σύμβασης, που αναφέρεται στις παραγράφους ΙΙ.11.7 και V.2.4, πέραν της βασικής περιόδου της σύμβασης, που είναι δώδεκα (12) μήνες και την προμήθεια 900 τόννων ± 30 %, περιλαμβάνει το δικαίωμα επέκτασης της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης, για πρόσθετη περίοδο δώδεκα (12) μηνών και την προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόννων ± 30 %.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Λευκωσία
1304
Chipre
Teléfono: +357 22445100
Correo electrónico: tra@aap.gov.cy
Fax: +357 22445107

Dirección de internet: http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται, ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Λευκωσία
1304
Chipre
Teléfono: +357 22445100
Correo electrónico: tra@aap.gov.cy
Fax: +357 22445107

Dirección de internet: http://www.tra.gov.cy

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018