Suministros - 353049-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Material ortopédico

2018/S 154-353049

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Mikulewicz
Teléfono: +48 895398297
Correo electrónico: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.poliklinika.net

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych

Número de referencia: ZPZ-25/05/18
II.1.2)Código CPV principal
33141700
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez onkologicznych.

Pakiet nr 1 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny górnej – 3 pozycje asortymentowe.

Pakiet nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej – 6 pozycji asortymentowych

Pakiet nr 3 - Artrodeza stawu kolanowego – 2 pozycje asortymentowe

Pakiet nr 4 - Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana – 1 pozycja asortymentowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz wzór umowy (załącznik nr 5).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 171 100.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny górnej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny górnej:

Pozycja nr 1 - Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej

Pozycja nr 2 - Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.

Pozycja nr 3 - Endoproteza resekcji diaphysialnej kości ramiennej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet Nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej:

Pozycja nr 1 - Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.

Pozycja nr 2 - Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.

Pozycja nr 3 - Endoproteza totalnej resekcji kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.

Pozycja nr 4 - Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.

Pozycja nr 5 - Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.

Pozycja nr 6 - Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 3 – Artrodeza stawu kolanowego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet Nr 3 – Artrodeza stawu kolanowego

Pozycja nr 1 - Artrodeza stawu kolanowego w wersji cementowej i bezcementowej

Pozycja nr 2 - Anatomiczna bezcementowa panewka rewizyjna

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 4 – Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet Nr 4 – Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana

Pozycja nr 1 - Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 099-225576
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1 Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny górnej – 3 pozycje asortymentowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Implantcast Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Postępu 21b
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 281 014.90 PLN
Valor total del contrato/lote: 272 830.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2 Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej – 6 pozycji asortymentowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Implantcast Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Postępu 21b
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 833 218.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 812 070.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3 Artrodeza stawu kolanowego – 2 pozycje asortymentowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Implantcast Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Postępu 21b
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 61 903.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 60 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Implantcast Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Postępu 21b
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 883.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 26 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018