Suministros - 353052-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Pruszków: Muebles de oficina

2018/S 154-353052

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16
Pruszków
05-800
Polonia
Persona de contacto: Jolanta Kotlarek
Teléfono: +48 227358710
Correo electrónico: bzp@miasto.pruszkow.pl
Fax: +48 227587244
Código NUTS: PL913

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pruszkow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Baki w Pruszkowie

Número de referencia: BZP.271.29.2018
II.1.2)Código CPV principal
39130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego

w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Baki w Pruszkowie

składająca się z następujących części:

Część 1 - Dostawa i montaż mebli, urządzeń dla nw. obiektów:

1a – dostawa i montaż mebli i urządzeń dla budynku Żłobka przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie

1b – dostawa i montaż mebli i urządzeń dla budynku Przedszkola przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie

1c – dostawa i montaż mebli i urządzeń dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Długosza 53

w Pruszkowie

Część 2 - Dostawa i montaż sprzętu sportowego dla hali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej

przy ul. Jana Długosza 53 w Pruszkowie

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 009 323.59 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Baki w Pruszkowie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39130000
39140000
39161000
39160000
39292100
39298900
45400000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1) Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki w Pruszkowie dla nw. zadań:

Część 1

Dostawa i montaż mebli, urządzeń dla nw. obiektów:

1a – dostawa i montaż mebli i urządzeń dla budynku Żłobka przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie

1b – dostawa i montaż mebli i urządzeń dla budynku Przedszkola przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie

1c – dostawa i montaż mebli i urządzeń dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Długosza 53 w Pruszkowie

Dofinansowanie części 1 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2018

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Baki w Pruszkowie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45400000
37420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pruszków

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż sprzętu sportowego dla hali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Długosza 53 w Pruszkowie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 088-197238
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Baki w Pruszkowie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
Warszawa
01-237
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 912 323.59 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Baki w Pruszkowie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PESMENPOL Sp. z.o.o.
ul. Słowackiego 75a
Myślenice
32-400
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 97 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018