Tjenesteydelser - 353125-2020

28/07/2020    S144

Belgien-Bruxelles: Forøgelse af offentlighedens bevidsthed om EU's naturbeskyttelsespolitik — Udnyttelse af EU's naturdata

2020/S 144-353125

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General Environment
Postadresse: ENV.A.5 - Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forøgelse af offentlighedens bevidsthed om EU's naturbeskyttelsespolitik — Udnyttelse af EU's naturdata

Sagsnr.: ENV/2020/OP/0002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede mål er at bruge naturdatabasen i EU's naturinformationssystem (EUNIS) til at styrke den bredere offentligheds bevidsthed om EU's naturdirektiver og Natura 2000-netværkets praktiske roller med hensyn til beskyttelse og bevaring af arter og levesteder.

Kontrahenten skal skabe en række fortællinger, der indeholder et udtræk af naturdata, og skabe en informationsmappe målrettet uddannelsessektoren i Europa. Fortællingerne og informationsmappen vil blive oversat til alle EU-sprog.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 323 430.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forøgelse af offentlighedens bevidsthed om EU's naturbeskyttelsespolitik — Udnyttelse af EU's naturdata.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af den foreslåede metodologi / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af illustrerende eksempel / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejde og allokering af ressourcer / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 02 (LIFE-op.) Standsning og vending af biodiversitetstab.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT S 057-130610 af 21. marts 2019 med titlen — Forøgelse af offentlighedens bevidsthed om EU's Natura 2000-netværk via nye værktøjer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 027-060398
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 070202/2020/830480/SER/ENV.D.3
Betegnelse:

Forøgelse af offentlighedens bevidsthed om EU's naturbeskyttelsespolitik — Udnyttelse af EU's naturdata

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: adelphi Consult GmbH
Postadresse: Alt-Moabit 91
By: Berlin
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 10559
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 350 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 323 430.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 37 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

12 % + 16 % + 9 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/07/2020