Suministros - 353154-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Instrumentos de teclado

2018/S 154-353154

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ul. Gdańska 32
Łódź
90-716
Polonia
Teléfono: +48 426621675
Correo electrónico: przetargi@amuz.lodz.pl
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.amuz.lodz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fortepianów dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Número de referencia: 1/PN/18
II.1.2)Código CPV principal
37311000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fortepianów dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Cześć I - dostawa fortepianu koncertowego dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka.

Cześć II - dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka.

Cześć III - dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka.

Cześć IV - dostawa fortepianu koncertowego dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 3 sztuki.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6-6c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 795 057.75 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fortepianu koncertowego dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fortepianu koncertowego dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka

2. Dostawa obejmuje również transport wraz z ubezpieczeniem oraz wniesienie instrumentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumentu jak również ubezpieczenie na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Instrument musi być nowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

5. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić strojenie z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania.

6. Zamawiający wymaga aby dostarczony instrument objęty był minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr I (dalej: „OPZ1”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena ekspercka / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

"Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi” – nr projektu: POIS.08.01.00-00-0039/16

II.2.14)Información adicional

1. W ramach kryterium ocena ekspercka ocenione było:

a) barwa dźwięku – waga podkryterium – 40 %

b) wyrównanie intonacji – waga podkryterium – 15 %

c) precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium – 15 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka

2. Dostawa obejmuje również transport wraz z ubezpieczeniem oraz wniesienie instrumentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumentu jak również ubezpieczenie na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Instrument musi być nowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

5. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić strojenie z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania.

6. Zamawiający wymaga aby dostarczony instrument objęty był minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6a do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr II (dalej: „OPZ2”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena ekspercka / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

"Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi” – nr projektu: POIS.08.01.00-00-0039/16

II.2.14)Información adicional

1. W ramach kryterium ocena ekspercka ocenione było:

a) barwa dźwięku – waga podkryterium – 30 %

b) wyrównanie intonacji – waga podkryterium – 15 %

c) precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium – 15 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fortepianu dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 1 sztuka

2. Dostawa obejmuje również transport wraz z ubezpieczeniem oraz wniesienie instrumentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumentu jak również ubezpieczenie na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Instrument musi być nowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

5. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić strojenie z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania.

6. Zamawiający wymaga aby dostarczony instrument objęty był minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6b do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr III (dalej: „OPZ3”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena ekspercka / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

"Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi” – nr projektu: POIS.08.01.00-00-0039/16

II.2.14)Información adicional

1. W ramach kryterium ocena ekspercka ocenione było:

a) barwa dźwięku – waga podkryterium – 30 %

b) wyrównanie intonacji – waga podkryterium – 15 %

c) precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium – 15 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fortepianów koncertowych dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa fortepianów koncertowych dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - 3 sztuki

2. Dostawa obejmuje również transport wraz z ubezpieczeniem oraz wniesienie instrumentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie instrumentu jak również ubezpieczenie na czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Instrument musi być nowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

5. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić strojenie z intonacją instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania.

6. Zamawiający wymaga aby dostarczony instrument objęty był minimum 60-miesięcznym okresem gwarancji jakości.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6b do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr III (dalej: „OPZ3”).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena ekspercka / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

"Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi” – nr projektu: POIS.08.01.00-00-0039/16

II.2.14)Información adicional

1. W ramach kryterium ocena ekspercka ocenione było:

a) barwa dźwięku – waga podkryterium – 40 %

b) wyrównanie intonacji – waga podkryterium – 15 %

c) precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium – 15 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 023-047894
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa fortepianów koncertowych dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Silesia Music Center Sp. z o.o.
Partyzantów 6
Kęty
32-650
Polonia
Teléfono: +48 338451780
Correo electrónico: info@silesiamusiccenter.pl
Fax: +48 338451498
Código NUTS: PL2

Dirección de internet: http://www.silesiamusiccenter.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 841 788.62 PLN
Valor total del contrato/lote: 634 140.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje dotyczące dotyczące środków ochrony prawnej Wykonawców jak również terminów na ich złożenie zawarte są w Dziale VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018