Suministros - 353159-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo para policía

2018/S 154-353159

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 125-284394)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Oddział zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
ul. J. Ostroroga 35
Warszawa
01-163
Polonia
Persona de contacto: p. Mariusz Mocarski
Teléfono: +48 261853247
Correo electrónico: ozzw.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261853070
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ozzw.wp.mil.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zestawów specjalistycznych żołnierza oraz elementów rotacyjnych do zestawów dla potrzeb Żandarmerii Wojskowej

Número de referencia: RZP/25/PN/S/2018
II.1.2)Código CPV principal
35200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów specjalistycznych żołnierza oraz elementów rotacyjnych do zestawów dla potrzeb Żandarmerii Wojskowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 125-284394

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 13/08/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 13/08/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy wszystkich zadań (części 1-9) wyszczególnionych w pierwotnym Ogłoszeniu o zamówieniu.