Suministros - 353161-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Częstochowa: Equipamiento médico

2018/S 154-353161

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 143-326297)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
DAZ.26.051.2018
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Polonia
Persona de contacto: Bożena Klimas
Teléfono: +48 343673674
Correo electrónico: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
Código NUTS: PL224

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalparkitka.com.pl

Dirección del perfil de comprador: www.szpitalparkitka.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzęt jednorazowego użytku do angioplastyki

Número de referencia: DAZ.26.051.2018r
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do angioplastyki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, w ilościach i asortymencie opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki zostały określone w Załączniku nr 5, 6, 7 – wzór umowy.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 143-326297

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: