Suministros - 353164-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 154-353164

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 122-276636)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Minister Finansów, którego pełnomocnikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
001023003
ul. Geodetów 1
Rzeszów
35-959
Polonia
Persona de contacto: Grzegorz Żurawski; Bogusław Chruściel
Correo electrónico: przetargi.ias@pk.mofnet.gov.pl
Fax: +48 178521130
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania, rozwój i wsparcie utrzymania wszystkich środowisk systemu Cyfrowa Granica (...)

Número de referencia: 1801-ILZ1.260.7.2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania, rozwój i wsparcie utrzymania wszystkich środowisk systemu Cyfrowa Granica w tym dostawa, instalacja, montaż i konfiguracja Sprzętu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, nr POPC.02.01.00-00-0074/17. W ramach realizowanego zamówienia ma zostać zbudowany Komponent wg wymagań opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych we wzorze Umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 122-276636

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/08/2018
Léase:
Fecha: 24/08/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales: