Suministros - 353170-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo y material informático

2018/S 154-353170

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 133-302379)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
Kraków
31-450
Polonia
Persona de contacto: Edyta Skrzyszewska
Teléfono: +48 126178888
Correo electrónico: eskrzyszewska@zeo.krakow.pl
Fax: +48 124104390
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mcoo.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (Pakiet I) w ram.proj.pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"

Número de referencia: MCOO/ZP/RKK/2/18
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2018-2019 sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 133-302379

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: