Suministros - 353177-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Maribor: Ayudas médicas

2018/S 154-353177

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 134-304829)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Eslovenia
Persona de contacto: služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
Teléfono: +386 23212566
Correo electrónico: dragan.s@ukc-mb.si
Fax: +386 23315136
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ukc-mb.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Medicinski potrošni material

Número de referencia: 460-E-DS-V1-7/19
II.1.2)Código CPV principal
33196000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnrga naročila je nabava medicinskega potrošnega materiala.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 134-304829

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo Medicinski potrošni material, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 13.7.2018, številka objave JN004841/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 14.7.2018, številka objave 2018/S 134-304829, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Na identu 876291 v skupini 1 se v opisu navedena dimenzija 15 x 40 cm popravi na 15 x 30 cm.

2. Na identu 301655 lahko ponudniki ponudijo tudi 60 ml brizgalko s katetrskim nastavkom.

Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ocenjeval v fazi analize ponudb.

3. Identa 820792 in 820784

Ponudniki lahko ponudijo tudi vrečke z volumnoma 2 000 ml in 3 000 ml. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ocenjeval v fazi analize ponudb.

Ponudniki naj upoštevajo dodatne zahteve v prilogi glede brezplačne dostave posod.

4. Naročnik je k predmetnemu javnemu naročilu priložil tudi program za pripravo ponudbe. Naročnik je naknadno ugotovil naslednje: iz spustnega seznama za izbiro skupin, program ne zna pokazati skupin, ki so večje od 99 (vnos ponudb, vnos dodatnih opisov), zato je naročnik na svoji spletni strani www.ukc-mb.si objavil popravljen SETUP, katerega prosimo upoštevajte pri pripravi ponudbe.

Popravljen SETUP vsebuje novi program vendar brez podatkov.

Ponudnik si na novo naloži popravljeno verzijo v isto mapo, v kateri že ima staro verzijo (program s podatki). Program (popravljena verzija) pusti podatke 'pri miru'. Jih ne povozi.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi spletni strani: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/