Suministros - 353179-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Respiradores para uso médico

2018/S 154-353179

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 138-314571)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
00064165
U Nemocnice 499/2
Praha 2
128 00
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Kateřina Míková
Teléfono: +420 224963085
Correo electrónico: katerina.mikova@vfn.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.vfn.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Plicní ventilátory

II.1.2)Código CPV principal
33157400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro pracoviště I. kliniky TRN a Neurologické kliniky VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 138-314571

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/09/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 07/09/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: