Suministros - 353199-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Olomouc: Vehículos aéreos no tripulados

2018/S 154-353199

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 147-336134)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Palackého v Olomouci
61989592
Křížkovského 511/8
Olomouc
771 47
Chequia
Persona de contacto: Mgr. Pavel Šohaj
Teléfono: +420 585631122
Correo electrónico: pavel.sohaj@upol.cz
Fax: +420 585631012
Código NUTS: CZ071

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.upol.cz

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.upol.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

PdF/PRIM - Robotické a další výukové pomůcky II

II.1.2)Código CPV principal
35613000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotické techniky a CNZ frézek s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-336134

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 05/09/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/09/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 05/09/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/09/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: