Suministros - 353201-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Benešov: Esterilizador

2018/S 154-353201

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 147-336113)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27253236
Máchova 400
Benešov
256 30
Chequia
Persona de contacto: JUDr. Ladislav Renč - ELER Gončarenkova 1491/ 11, 147 00 Praha 4-Braník
Teléfono: +420 605205420
Correo electrónico: renc-eler@seznam.cz
Fax: +420 244461968
Código NUTS: CZ020

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hospital-bn.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/nemocnicebenesov

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výměna sterilizačních přístrojů na centrální sterilizaci

Número de referencia: R-21/2018
II.1.2)Código CPV principal
33191100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1ks parního sterilizátoru 8STJ, 1ks kombinovaného sterilizátor 6STJ, 1ks parního sterilizátoru 1STJ a monitorovacího systému. Předmětem plnění je též demontáž a likvidace původní technologie a prvotní validace. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-336113

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 05/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/09/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 05/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/09/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 14.8.2018, sraz účastníků v 10:00 hod. před vchodem do budovy A - ředitelství Nemocnice Benešov, kontaktní osoba PhDr. Jan Kolbaba, technický ředitel, tel. 317 756 357.

Další informace viz vysvětlení ZD č. 1 uveřejněné na profilu zadavatele.