A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 353204-2016

11/10/2016    S196

Magyarország-Budapest: Sportlétesítmények kivitelezése

2016/S 196-353204

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások, Projekt igazgató
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Telefon: +36 14606993
Fax: +36 14606993
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MTK Hidegkúti Nándor Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó részletes kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, és a stadion teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkoz.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212224 Stadion építése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Törökbecse utca 20. szám alatti, 38852/6. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az új 5 000–5 500 fő befogadóképességű, fedett lelátójú, UEFA 3-as kategóriájú MTK Hidegkúti Nándor Stadion teljes körű kivitelezési munkálatai elvégzése, és a kivitelezéshez szükséges részletes kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek (beleértve az ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is) beszerzése. A teljesítés egységes feladatként, vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

A beruházást a 269/2014. (XI.4.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 221-402179

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/10/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 310 503 818.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott határidőn belül.

VII.2.2. pont részletes kifejtése:

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

— A Szerződésmódosítás a Szerződés értékének a változásával jár (a Szerződés eredeti szerződéses értéke növekszik). A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdésére hivatkozással kerül sor.

— A Szerződésmódosítás eredményeképpen a Szerződés szerinti eredeti ellenérték növekedése a) nem éri el az uniós értékhatárt, b) építési beruházásról lévén szó (a Szerződés szerinti beszerzés tárgya építési beruházás) nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át, és c) tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás szerinti műszaki tartalmi változtatások teljes egészében és kizárólag a Szerződés szerinti eredeti beszerzés műszaki tartalmához kapcsolódnak, ahhoz képest testesítenek meg változtatásokat, illetve többleteket (minden egyes új vállalkozói szolgáltatás, ami a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében feltüntetésre kerül, az új Hidegkúti Nándor stadionban megvalósuló építési munka, az eredeti Szerződés keretein belül, az eredeti Szerződés ütemezésén belül teljesül), a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik a Szerződés jellegéhez (ami építési beruházás).

A Szerződés eredeti (aláíráskori) ellenértéke (a Vállalkozói díj) 6 310 503 818 HUF (azaz hatmilliárd-háromszáztízmillió-ötszázháromezer-nyolcszáztizennyolc forint) nettó összeg, ennek 15 %-a ezek szerint 946 575 527 HUF nettó összeg (kerekítve). Ezt az összeget a Szerződésmódosítás szerinti díjnövekedés nem éri el (ez a levezetés annak az alátámasztása, miszerint teljesül a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja követelménye).

A Szerződésmódosítás hatályba lépése időpontjában érvényes – építési beruházásokra vonatkozó – uniós értékhatár összege nettó 5 225 000 EUR, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 603 395 750 HUF. Ezt az összeget a Szerződésmódosítás szerinti díjnövekedés nem éri el (ez a levezetés annak az alátámasztása, miszerint teljesül a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja követelménye).

VII.2.1. pont kiegészítése:

A Szerződés módosítása szerinti műszaki tartalmi változtatások teljes egészében és kizárólag a Szerződés szerinti eredeti beszerzés műszaki tartalmához kapcsolódnak, ahhoz képest testesítenek meg változtatásokat, illetve többleteket (minden egyes új vállalkozói szolgáltatás, ami a Szerződésmódosítás alapján teljesítendő, az új Hidegkúti Nándor stadionban megvalósuló építési munka, az eredeti Szerződés keretein belül, az eredeti Szerződés ütemezésén belül teljesül), a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik a Szerződés jellegéhez (ami építési beruházás).

Mérték: Nem éri el a tartalékkeret nélkül számított szerződés értékének 15 %-át.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Törökbecse utca 20. szám alatti, 38852/6. hrsz. A teljesítés helyszíne változatlan maradt.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új 5 000–5 500 fő befogadóképességű, fedett lelátójú, UEFA 3-as kategóriájú MTK Hidegkúti Nándor Stadion teljes körű kivitelezési munkálatai elvégzése, és a kivitelezéshez szükséges részletes kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek (beleértve az ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is) beszerzése. A teljesítés egységes feladatként, vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

A beruházást a 269/2014. (XI.4.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 11
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 257 062 226.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás a Szerződés első módosítása.

A Szerződés módosítása szerinti műszaki tartalmi változtatások teljes egészében és kizárólag a Szerződés szerinti eredeti beszerzés műszaki tartalmához kapcsolódnak, nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

Többletszolgáltatások: Lift kialakítás módosulása.

Infrás csaptelepek nyomógombos helyett

D-i oldali fejlesztési területek kialakítása.

Irodaterületek bővítése.

Pályafűtés módosulása.

Ny-i homlokzat átalakítása.

Halogén helyett LED pályavilágítás.

Kispad rendszer átalakítása.

Nyitható nyílászárók beépítése Ny-i homlokzaton.

Acélszerkezet kiegészítése LED világításhoz.

Elnöki sky-box teljeskörű kiépítése.

Tenderen felüli védőháló kiépítés.

Pénztár kialakítás DNY-i sarokban.

Elektromos autótöltők kialakítása.

Esztrich készítése sky boxokban(sky1+sky2).

Üvegfalak(VIP előterek).

sky 2 szint kulcsrakész kivitele.

Elmaradók:elektromos és gépészeti tételek.

Szolár rásegítő rendszer kiépítése.

Homlokzati hálók.

Mozgássérült pódium.

Mérték: Lásd. VI.4.3.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Részletes indokolást lásd jelen tájékoztató VI.4.3 pontjában.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 310 503 818.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 257 062 226.00 HUF