Suministros - 353236-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento restringido 

Estonia-Tallin: Nodos de red

2018/S 154-353236

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 129-293525)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
70009764
Järve 34a
Tallinn
11314
Estonia
Persona de contacto: Tõnu Sisask
Teléfono: +372 7170431
Correo electrónico: tonu.sisask@kaitseinvesteeringud.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

I.1)Nombre y direcciones
Kaitseministeerium
70004502
Sakala 1
Tallinn
15094
Estonia
Persona de contacto: Tõnu Sisask
Teléfono: +372 7170431
Correo electrónico: tonu.sisask@kaitseinvesteeringud.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mod.gov.ee

I.1)Nombre y direcciones
Kaitsevägi
70008641
Juhkentali 58
Tallinn
15007
Estonia
Persona de contacto: Tõnu Sisask
Teléfono: +372 7170431
Correo electrónico: tonu.sisask@kaitseinvesteeringud.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mil.ee

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Võrguseadmete ost

Número de referencia: 198373
II.1.2)Código CPV principal
32423000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Ostetakse võrguseadmeid

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 129-293525

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
En lugar de:

1. Pakkuja peab olema asukohariigis pakutava toote ametlik esindaja – vajalik esitada tootjapoolne kinnitus või pakkuja on leitav tootja avalikult veebilehelt vastavalt asukohariigile (pakkuja esitab vastava lingi).

2. Seadme tootjal peab olema ISO 14001 või samaväärne sertifikaat.

Seadme tootjal peab olema ISO 9001:2008 või samaväärne sertifikaat.

Pakkuja esitab sertifikaatide koopiad.

3. Pakkuja peab olema võimeline andma tehnilist tuge eesti keeles oma meeskonda kuuluvate sertifitseeritud inseneridega.

Pakkujal peab olema meeskonnas vähemalt üks ECE-Networking tasemega insener ja lisaks üks insener, kellel on vähemalt 2 sertifikaati alljärgnevast valikust: ECS Campus EXOS Switching and Routing, ECS Access Wireless ECS Management Center, ECS Extreme Control, ECS Datacenter Switching.

Pakkuja omab 24/7/365 rikete teavitamise ja registreerimise võimekust. Pakkuja esitab hoolduskeskuse kontaktid

Pädevuse vorm RAD Lisa 5. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 5 Pädevus

Léase:

1. Pakkuja peab olema asukohariigis pakutava toote ametlik esindaja – vajalik esitada tootjapoolne kinnitus või pakkuja on leitav tootja avalikult veebilehelt vastavalt asukohariigile (pakkuja esitab vastava lingi).

2. Seadme tootjal peab olema ISO 14001 või samaväärne sertifikaat.

Seadme tootjal peab olema ISO 9001:2008 või samaväärne sertifikaat.

Pakkuja esitab sertifikaatide koopiad.

3. Pakkuja peab olema võimeline andma tehnilist tuge eesti keeles oma meeskonda kuuluvate sertifitseeritud inseneridega.

Pakkujal peab olema meeskonnas vähemalt üks ECE-Networking tasemega insener ja lisaks üks insener, kellel on vähemalt 2 sertifikaati alljärgnevast valikust: ECS Campus EXOS Switching and Routing, ECS Access Wireless ECS Management Center, ECS Extreme Control, ECS Datacenter Switching.

Hankija lubab teiste tootjate seadmete pakkumise, kui pakkuja tagab, et:

1) pakutavad seadmed ühilduvad täielikult võrguseadmete haldustarkvaraga – Extreme Management Center (Edaspidi XMC). Täisühilduvuse all mõistetakse alljärgnevat: seade peab olema hallatav XMC keskkonnast ning võimaldama alljärgnevat:

1.1) luua ja hallata erinevaid kasutaja- või seadmepõhiseid profiile,

1.2) luua ja hallata vajadusel iga füüsilise pordi reeglistikku eraldi,

1.3) luua ja hallata seadme üleselt füüsiliste ja loogiliste portide reeglistikku,

1.4) edastama infot nii, et haldustarkvara suudab ta asetada võrgutopoloogias õigesse kohta joonisel ning kuvada magistraal liidese pesanumbrit, kasutatavat meediat ja ringprotokollide (EAPS, ERPS) domeenide informatsiooni.

2) seade peab olema võimeline saatma halduskeskkonda oma seadistuste varjundit,

3) seadmesse peab olema võimalik laadida läbi halduskeskkonna varundi fail.

4) seadmete haldamine halduskeskkonnas ei vaja täiendavaid rahalisi kulutusi.

5) seadme seadistuse auditeerimine peab olema XMC Information Governence Engine abil automatiseeritav.

6) Seadmed peavad omama alljärgnevaid haldusvõimekusi ning igat liidest peab olema võimalik eraldi keelata nii, et see ei mõjuta seadme tööd:

6.1) füüsiline haldusliides (serial või USB);

6.2) Ssh;

6.3) telnet;

6.4) http;

6.5) https.

7) Seadmel ei tohi olla varjatud/sisseehitatud kasutajanimesid ja salafraase,

8) Kasutajanimed ja salafraasid peavad olema muudetavad.

9) Kasutajanimesid ja salafraase peab olema võimalik alglähtestada füüsilise ligipääsu olemasolul

Pakkuja omab 24/7/365 rikete teavitamise ja registreerimise võimekust. Pakkuja esitab hoolduskeskuse kontaktid

Pädevuse vorm RAD Lisa 5. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 5 Pädevus

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
En lugar de:
Fecha: 08/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Muudetud on kvalifitseerimistingimusi