Suministros - 353240-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Klatovy: Equipamiento médico

2018/S 154-353240

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245531)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Klatovská nemocnice, a.s.
26360527
Plzeňská 929
Klatovy
339 01
Chequia
Persona de contacto: Ing. Pavlína Vokurková
Teléfono: +420 777472588
Correo electrónico: pavlina.vokurkova@cnpk.cz
Código NUTS: CZ032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemkt.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html

I.1)Nombre y direcciones
Domažlická nemocnice, a.s.
26361078
Kozinova 292
Domažlice
344 22
Chequia
Persona de contacto: Ing. Pavlína Vokurková
Teléfono: +420 777472588
Correo electrónico: pavlina.vokurkova@cnpk.cz
Código NUTS: CZ032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.donem.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_131.html

I.1)Nombre y direcciones
Stodská nemocnice, a.s.
26361086
Hradecká 600
Stod
333 01
Chequia
Persona de contacto: Ing. Pavlína Vokurková
Teléfono: +420 777472588
Correo electrónico: pavlina.vokurkova@cnpk.cz
Código NUTS: CZ032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemocnice-stod.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace návazné péče – laboratorní technika

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů za účelem modernizace návazné péče v Klatovské nemocnici a.s., Domažlické nemocnici a.s. a Stodské nemocnici a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zakázka je rozdělena na 3 části dle jednotlivých specifických oblastí zdravotnické techniky.

Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245531

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 13/09/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 09:05
Léase:
Fecha: 13/09/2018
Hora local: 09:05
VII.2)Otras informaciones adicionales:

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace upravil zadavatel přílohu č. 1 ZD - Technická specifikace, Přílohu č. 2 - Krycí list nabídky, Přílohy č. 3a Návrhy kupních smluv_přístroje_části 1, 2, 3 a Přílohy č. 3b Návrhy kupních smluv_reagencie_části 1, 2, 3. Zároveň se veškeré změny z Vysvětlení ZD promítají do Zadávací dokumentace a nahrazují původní znění.