Suministros - 353248-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bélgica-Gante: Implantes quirúrgicos

2018/S 154-353248

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 137-312388)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1
Gent
9000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Dominique Nijs
Teléfono: +32 92246118
Correo electrónico: dominique.nijs@azstlucas.be
Fax: +32 92245354
Código NUTS: BE234

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.azstlucas.be

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Neurostimulatoren voor pijnkliniek

Número de referencia: 2018-025-PIJN-DN
II.1.2)Código CPV principal
33184100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Deze opdracht betreft het sluiten van raamovereenkomsten voor:

— De levering van systemen voor neurostimulatie, bestaande uit leads, extra extensies, neurostimulatoren (met herlaadbare batterij/niet herlaadbare batterij), oplaadsystemen (voor neurostimulatoren met herlaadbare batterij), hard- en software voor programmatie van de elektroden,

— De levering van vervangingsneurostimulatoren voor toepassing bij reeds geïmplanteerde systemen.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 137-312388

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Van het bestek werd een nieuwe versie beschikbaar gemaakt met volgende aanpassing: de omschrijving van een aantal posten in bijlage B 'inventaris' werd aangepast (zodat deze volledig conform is met de technische bepalingen). Wijzigingen zijn geel gemarkeerd.