Services - 35350-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Feasibility study, advisory service, analysis

2022/S 015-035350

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
National registration number: 14273221
Postal address: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Country: Romania
Contact person: IOANA-ROXANA MAHU
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telephone: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Internet address(es):
Main address: www.cni.com.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: sub autoritatea MRDAP
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prestari servicii de proiectare fazele: Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in v... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 14273221_2021_PAAPD1312736
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in vigoare, Studiul Topographic vizat OCPI, Studiul privind folosirea energiilor alternative, Analiza cost beneficiu, Întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism + Asistenta tehnica catre beneficiar in vederea obtinerii avizelor, Expertiza tehnica a cladirii existente, inclusiv raport pentru probe de materiale, Expertiza tehnica alipire la cladirile existente, Expertiza ISU cladiri existente, Expertiza tehnica instalatii, Audit energetic cladire existenta cf. legislatie in vigoare, Analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiuni si a masurii prin care acesta corespunde cerintelor de calitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și reabilitare ambulatoriu, Corp B cu Rh=D+P+2E, realizare filtru acces, vestiare personal, extindere, modernizare și reabilitare spații de învățământ – săli cursuri, amfiteatru – corp D; modernizare și reabilitare prosectura – morgă – corp E; realizare corp L cu regim de înălțime S+P+3+4R – clinica, dializa, balneologie, centru donare, Săli multifuncționale, cabinete medicale; reabilitare și modernizare aripile A1, A2 ale Spitalului Universitar de Urgență, sector 5, București”

Valoarea estimata este de 1.245.801,44 lei, fara TVA.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 827 125.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
73420000 Pre-feasibility study and technological demonstration
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

sector 5, București

II.2.4)Description of the procurement:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in vigoare, Studiul Topographic vizat OCPI, Studiul privind folosirea energiilor alternative, Analiza cost beneficiu, Întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism + Asistenta tehnica catre beneficiar in vederea obtinerii avizelor, Expertiza tehnica a cladirii existente, inclusiv raport pentru probe de materiale, Expertiza tehnica alipire la cladirile existente, Expertiza ISU cladiri existente, Expertiza tehnica instalatii, Audit energetic cladire existenta cf. legislatie in vigoare, Analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiuni si a masurii prin care acesta corespunde cerintelor de calitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și reabilitare ambulatoriu, Corp B cu Rh=D+P+2E, realizare filtru acces, vestiare personal, extindere, modernizare și reabilitare spații de învățământ – săli cursuri, amfiteatru – corp D; modernizare și reabilitare prosectura – morgă – corp E; realizare corp L cu regim de înălțime S+P+3+4R – clinica, dializa, balneologie, centru donare, Săli multifuncționale, cabinete medicale; reabilitare și modernizare aripile A1, A2 ale Spitalului Universitar de Urgență, sector 5, București”

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesionala (Pep). Pt o mai buna intelegere a factorilor de evaluare se va consulta caietul de sarcini. În caz de neconcordanță între prevederile Fisei de Date si ale caietului de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.Nota: Ofertantul va prezenta documente relevante privind implicarea in contractele de proiectare și /contacte de proiectare si executie lucrări din care să reiasa experienta profesionala a personalului Factori de evaluare ( exemplu: procese verbale de predare primire documentatie, recomandari, documente constatoare, etc ). / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Durata contractului mentionata in Sectiunea II.2.7 fiind de 90 zile.

Termene de predare:

• Studiu de prefezabilitate - 30 zile de la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea activităţii de proiectare pentru aceasta faza.

• Studiul de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii c... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-496652
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Title:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legisl... detalii pe www.e-licitatie.ro

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BAU STARK
National registration number: RO 30917324
Postal address: Strada Rudeni, Nr. 38
Town: Chitila
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: oana.dita@baustark.ro
Telephone: +40 314378831
Fax: +40 314378832
Internet address: http://www.baustark.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CHIC ARHITECTURAL DESIGN
National registration number: RO18218599
Postal address: Strada Carpaţi, Nr. 17
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540336
Country: Romania
E-mail: fekete_tunde@outlook.com
Telephone: +40 728825266
Fax: +40 360815223
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 245 801.44 RON
Total value of the contract/lot: 827 125.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Directia Juridica – Serviciul Contencios
Postal address: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050122
Country: Romania
E-mail: office@cni.com.ro
Telephone: +40 213167383/84
Fax: +40 213167381
Internet address: www.cni.com.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022