Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 353618-2017

09/09/2017    S173

Řecko-Marousi: Poskytnutí služeb cestovní kanceláře

2017/S 173-353618

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
Poštovní adresa: Vasilissis Sofias Street 1
Obec: Maroussi, Attiki
Kód NUTS: EL Not specified
PSČ: 151 24
Země: Řecko
Kontaktní osoba: Procurement Officer
E-mail: Procurement@enisa.europa.eu
Tel.: +30 2814409711
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.enisa.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Bezpečnost síťových informací.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí služeb cestovní kanceláře.

Spisové číslo: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)Hlavní kód CPV
63510000 Provozování cestovních agentur a podobné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto výběrového řízení je uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování služeb se zkušenou cestovní kanceláří schopnou poskytovat služby zařizování služebních cest pro agenturu.

Mezi služby, které mají být minimálně poskytnuty, patří: rezervace, vydávání a doručení letenek/železničních/autobusových/lodních jízdenek; rezervace ubytování (hotelových pokojů); změna nebo zrušení rezervací dopravy a ubytování; poskytování pomoci při získání víz; opatření týkající se pronájmu automobilu atd.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
63000000 Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur
63516000 Poradenské služby v oblasti cestování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: EL Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ve vlastních prostorách veřejného zadavatele (prostory ENISA), které se nacházejí jak v lokalitě Maroussi, Attiki v Řecku, tak v lokalitě Vassilika Vouton, Heraklion v Řecku.

II.2.4)Popis zakázky:

Agentura ENISA hledá zkušenou cestovní kancelář za účelem vyřizování cest a ubytování pro své zaměstnance podle požadavků, konkrétně pro zaměstnance agentury ENISA a externí odborníky cestující po Evropě i mimo ni s důrazem na členské státy EU. Kanceláře agentury ENISA se nacházejí v Heraklionu a v Aténách.

Agentura ENISA používá pro povolené služební cesty svých zaměstnanců pojem „mise“. Každé misi je přiděleno adresné referenční číslo mise.

Cesty budou organizovány tak, aby byly pro účastníky co nejpohodlnější (co nejkratší možná doba strávená na cestě z hlediska itineráře od odjezdu do dosažení cílové destinace a zpáteční cesty) a pro agenturu ENISA cenově co nejvýhodnější v souladu s ustanoveními níže.

Úkolem cestovní kanceláře je informovat zaměstnance o nejvhodnější variantě absolvování cesty v případě dané mise a případně jim sdělit další vhodné varianty.

Požaduje se minimálně poskytnutí následujících služeb:

— poskytnutí informací o odletech a odjezdech letů/vlaků/lodí, itinerářích, cenách, včetně oficiálních cenových nabídek pro účely srovnání cen,

— rezervace, vystavování a předání letenek / jízdenek na vlak / lodních lístků, popřípadě prostřednictvím příslušných CRS (počítačových rezervačních systémů),

— správa elektronických letenek a jízdních dokladů,

— rezervace ubytování (hotelových pokojů),

— poskytování pomoci při získávání víz.

Cestovní agentura musí být schopna poskytnout všechny výše uvedené služby.

Příležitostně může být cestovní kancelář požádána, aby poskytla i další služby týkající se organizace cest, které nejsou uvedeny výše (např. registrace po internetu, smlouvy o pronájmu vozidel, poskytování informací o prostředcích veřejné dopravy na místě setkání a další informace důležité pro cestujícího).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Prvotní období trvání této zakázky v délce 12 měsíců lze obnovit až 3krát na maximální dobu trvání v délce 48 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Podle zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/10/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/10/2017
Místní čas: 10:30
Místo:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, ŘECKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 1 právní zástupce každého účastnícího se uchazeče. Uchazeči musí agenturu písemně informovat elektronickou poštou o svém záměru zúčastnit se ve lhůtě alespoň 3 pracovní dny před otevíráním nabídek.

V jiném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/08/2017